Hyvän suhteen tunnusmerkistö


Millainen on hyvä suhde? Tätä olen pohtinut paljon. Olen tullut siihen lopputulemaan, että hyvän suhteen tunnusmerkistö pitää sisällään erityisesti seuraavia seikkoja:

Rehellisyys ja luottamus. Tee toiselle kuten toivoisit itsellesi tehtävän. Luottamuksen voit särkeä yhdellä teolla, mutta sen uudelleenrakentamiseen tarvitaan monta korjaavaa toistoa ja osoitusta siitä, että toiseen osapuoleen voi ja kannattaa vielä luottaa.

Arvostus ja kunnioitus. Suhteen osapuolten on syytä osoittaa arvostusta toista kohtaan. Tekojen ja sanojen kautta rakentuu molemminpuolinen kunnioitus. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Yhteinen arvomaailma ja jaetut mielenkiinnon kohteet. Yhteinen arvomaailma on tärkeää. Jos arvot eivät pelaa yhteen, ei yhteiselo suju. Samankaltaisuutta on löydyttävä myös mielenkiinnon kohteista - kun osapuolet tuntevat kiinnostusta samoihin tai samankaltaisiin asioihin, syntyy luontaista vuoropuhelua ja sitoutuminen vahvistuu.

Oppiminen. Uskalletaan kertoa, mitä toinen osapuoli on kenties tehnyt siten, että siitä voidaan oppia eikä toisteta samoja virheitä. Osataan nostaa suhteen hyvät asiat esille, jotta tiedetään, mihin toinen on tyytyväinen ja missä on onnistuttu. Ollaan valmiita kehittämään osaamista siten, että se vastaa muuttuviin olosuhteisiin ja ympäristöön.

Näistä rakentuu hyvän suhteen tunnusmerkistö – niin parisuhteessa kuin työsuhteessa. Kun perusasiat ovat kunnossa, osapuolet jaksavat innostua aina uudelleen ja tuntea intohimoa yhteisiä asioita kohtaan. Innostuksesta ja intohimosta puolestaan syntyy menestys. Tunnusmerkistöä toteuttamalla osapuolet ruokkivat toistensa merkityksellisyyden tunnetta ja side vahvistuu.

Joskus parisuhteeseen tai työsuhteeseen jäädään väärin perustein. Motivaatio voi olla taloudellinen tai pelko vaihtamisesta on vallalla. Ristiriidat ja suhteen puuttuvat palikat kuihduttavat intohimon. Menestys muuttuu jatkuviksi menetyksiksi. Tällöin on osapuolten aika tarkastella kriittisesti toisiaan – kumpi uskaltaa ottaa askeleen kohti uutta. Joskus suhteet päättyvät yhteisestä sopimuksesta ja joskus toinen osapuoli on se aktiivinen aloitteentekijä.

Aloitin uudessa suhteessani maaliskuun puolessavälissä. Minulta on kysytty, mitä se HR-partneri tekee. Tehtäväni on olla kumppani ja kanssakulkija PunaMusta Median johdolle ja esimiehille työsuhteiden elinkaaren matkalla. Varmistaa, että ihmisiä kuunnellaan ja heidän kanssaan keskustellaan. Opettaa oppimaan. Auttaa, jos joku suhteen osapuolista ei osaa toimia kuten hyvässä suhteessa toimitaan. Olen onnistunut työssäni, kun suhteen osapuolet aina uudestaan innostuvat ja syttyvät suhteessaan. Tästä syntyy menestys.

Kirjoittaja Maria Mustajärvi on Pohjois-Karjalan kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnan puheenjohtaja ja PunaMusta Media Oyj:n HR-partneri.

Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalaisessa 15.5.2021