HHJ-KurssitHHJ-kurssi Pielisen Karjala 24.8. - 21.9.2021

1. jakso Hyvä hallintotapa
24.8.2021 klo 12.45-17.30
2. jakso Hallituksen ja hallitustyön organisointi
31.8.2021 klo 12.45-17.15
3. jakso Strategiatyö
14.9.2021 klo 12.45-17.15
4. jakso Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
21.9.2021 klo 12.45-18.30

Ryhmätyö 6.9.2021 (n. 4 h) tai sovitusti.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Pielisen Karjalan Kehittämisyhtiö Pikesin ja Lieksan Kehitysyhtiö LieKen kanssa.


Lisätietoa PIKESin alueella toimivalle yritykselle esite

Lisätietoja LieKen alueella toimivalle yritykselle esite

Hinta: Kauppakamarin jäsenille 1590 € + alv /hlö, ei-jäsenille 2350 € + alv /hlö.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: mari.tuovinen(at)kauppakamari.fi tai 050 516 5208.


HHJ-kurssi Joensuu 25.8. - 22.9.2021

1. jakso Hyvä hallintotapa
25.8.2021 klo 12.45-17.30
2. jakso Hallituksen ja hallitustyön organisointi
1.9.2021 klo 12.45-17.15
3. jakso Strategiatyö
15.9.2021 klo 12.45-17.15
4. jakso Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
22.9.2021 klo 12.45-18.30

Ryhmätyö 7.9.2021 (n. 4 h) tai sovitusti.


Hinta: Kauppakamarin jäsenille 1590 € + alv /hlö, ei-jäsenille 2350 € + alv /hlö.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: mari.tuovinen(at)kauppakamari.fi tai 050 516 5208.


HHJ-kurssi Keski-Karjala 26.8. - 23.9.2021

1. jakso Hyvä hallintotapa
26.8.2021 klo 12.45-17.30
2. jakso Hallituksen ja hallitustyön organisointi
2.9.2021 klo 12.45-17.15
3. jakso Strategiatyö
16.9.2021 klo 12.45-17.15
4. jakso Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
23.9.2021 klo 12.45-18.30

Ryhmätyö 8.9.2021 (n. 4 h) tai sovitusti.

Kurssi järjstetään yhteistyössä Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö KETIn kanssa.

Lisätietoja KETIn alueella toimiville yrityksille esite


Hinta: Kauppakamarin jäsenille 1590 € + alv /hlö, ei-jäsenille 2350 € + alv /hlö.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: mari.tuovinen(at)kauppakamari.fi tai 050 516 5208.


HHJ-KURSSI – sisältö

Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan, ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset, kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus, markkinahäiriöt ovat helpommin hallittavissa, jos yrityksessä on laaja kokemuspohja. Aktiivisen hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin järjestämä Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssikokonaisuus soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssin käyneille on tarjolla mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto.

Laajuus: Kurssi koostuu neljästä puolen päivän jaksosta (a` 4h), joiden lisäksi on ryhmätyö (4-6 h) ja lukupaketti

1. jakso Hyvä hallintotapa
2. jakso Hallituksen ja hallitustyön organisointi
3. jakso Strategiatyö
4. jakso Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Ryhmätyö suoritetaan jaksojen 2 ja 4 välissä

Sisältö:
Kurssilla käsitellään hallituksen rooli, vastuut, riskienhallinta ja työmuodot (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta.

Hinta:
kauppakamarin jäsenille 1590 € + alv /hlö, ei-jäsenille 2350 € + alv /hlö.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot mari.tuovinen(at)kauppakamari.fi tai 050 516 5208.

Kurssiesite

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten valmentaja, orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.
Kurssilla luodaan pohja pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet. Yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä. Kokouksen johtaminen ja työjärjestys. Liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet. Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Kirjallisuutta: Hallituksen puheenjohtajan opas – johda pk-yritys menestykseen: Antero Virtanen, Eero Ottila, Kai Miesmäki, Pertti Mäntylä (sis. hintaan)

Kohderyhmä: Tämä kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville.

Pohjatiedot: Tälle kurssille osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.


AIKA: 26. - 27.10.2021

Hinta: normaalihinta 2100 € (+alv 24%), jäseniltä 1390 € (+alv 24%)


HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen 4.11.2021

HHJ-teemakoulutus strategiasta on aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivasta keskusteluista.

Kouluttajana Partner, KTM Antti Haapakorva Talentree Oy

HHJ ja strategia toteuttaminen marras 2021_1.pdf


Kauppakamarin jäsenille 480 € normaalihinta 795 €
HHJ- ja HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille 350 €
​​​​​​​Hintoihin lisätään alv 24 %


Lisätietoja:

HHJ-asioista saat koulutus- ja palvelupäällikkö Mari Tuoviselta p. 050 5165 208 tai mari.tuovinen(at)kauppakamari.fi.

ja osoitteesta www.hhj.fi.