Kansainvälisiä yhteyksiä

Hyödyllisiä linkkejä ja tietoja kansainvälisiä yhteyksiä varten:

Kunniakonsulit, joiden toimialueeseen Pohjois-Karjala kuuluu. Tarkemmat yhteystiedot saa tarvittaessa kauppakamarin toimistosta.

www.finncham.fi Globaali Finncham-verkosto kokoaa liki 100 eri puolilla maailmaa toimivaa kauppayhdistystä, kauppakamaria ja kiltaa vahvistamaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja.

www.icc.fi Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) suomalaiset yhteystiedot

www.worldchambers.com eri maiden kauppakamareiden tietoja

www.chamberdirectory.worldchambers.com maan kauppakamareiden linkit. (Ensimmäiseen lokeroon syötetään maan nimi (englanniksi), toiseen lokeroon valitaan ”All” ja kolmanteen ”Using All”.)

www.worldchambers.com sivu, jossa voi tehdä suoria partnerihakuja eri puolille maailmaa.

Hankintaa Aasiasta

Yrityskumppanien löytäminen EU:ssa

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT(Center for Markets in Transition) on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yksikkö. Keskuksen tehtävänä on tuottaa, kehittää ja koordinoida kansainvälisiin markkina-alueisiin – erityisesti Venäjään, Keski- ja Itä-Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan sekä Itä- ja Kaakkois-Aasiaan – liittyvää liiketalous- ja kansantaloustieteellistä soveltavaa ja akateemista tutkimusta ja koulutusta.

https://www.een.fi/ Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa -verkosto tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiopalveluita kansainvälisesti suuntautuneille yrityksille, yliopistoille ja tutkimuskeskuksille.