Hallitustyöstä lisää asiakasarvoa

Haluatko ilmaisen analyysin miten yrityksesi tärkeintä kilpailukykyä – asiakkaalle tuotettua arvoa – mitataan, kehitetään ja johdetaan?

Haluatko analyysin jälkeen päästä mukaan Asiakasarvon kasvupolku -valmennukseen?


Tätä tarjoaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon mikro- ja pk-yrityksille Hallitustyöstä lisää asiakasarvoa -hanke.

Hallitustyöstä lisää asiakasarvoa hanke tarjoaa yrityksille ja niiden johdolle kaksi selkeää palvelua, joiden avulla yritys pystyy arvioimaan tuottamansa asiakasarvon nykytilaa ja kehittämään sitä.

Asiakasarvoanalyysi – ilmainen palvelu mikro- ja pk-yrityksille

Analyysi on noin kahden tunnin mittainen tapaaminen kokeneen hallitusasiantuntijan kanssa, jossa käydään läpi miten asiakasarvo on tällä hetkellä huomioitu yrityksen johtamisessa ja hallitustyösssä. Tapaamisessa on hyvä olla mukana sekä yhtiön ylintä johtoa että hallituksen edustajia.

Tapaamisen jälkeen yritys saa kirjallisen analyysin siitä miten yritys tällä hetkellä tunnistaa tuottamansa asiakasarvon, miten sitä mitataan, johdetaan ja kehitetään niin operatiivisella kuin hallitustasolla. Lisäksi analyysin kautta voidaan hahmottaa millaista osaamista tulisi olla jatkossa yrityksen johtamisjärjestelmässä että asiakasarvoa voitaisiin mitata, kehittää ja johtaa entistä paremmin.

Palvelu on saatavilla aina 30.6.2026 saakka.

Analyysitapaamisesta syntyy de minimis -tukea 1000 €.​​​​​​​


Asiakasarvon kasvupolku -valmennus – yrityksillä pieni omarahoitus yrityskoon mukaan

Hankkeen aikana järjestetään neljä polkua, joista ensimmäinen alkaa syksyllä 2024. Valmennukseen valitaan yritykset Asiakasarvoanalyysiin osallistuneiden yritysten joukosta.

Valmennus tavoitteena on laajentaa osallistujien ymmärrystä asiakasarvosta, sen mittaamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Valmennus kostuu viidestä, lähitoteutuksena kerran kuussa järjestettävästä noin työpäivän mittaisesta moduulista:

  • Asiakasarvon perusteet
  • Miten asiakasarvoa luodaan
  • Miten liiketoimintaa johdetaan asiakasarvon näkökulmasta
  • Yrityskultuuri ja asiakasarvo
  • Asiakasarvon kehittäminen ja mittaaminen


Jokainen osallistuva yritys laatii valmennuksen aikana oman asiakasarvon kehittämisen suunnitelman.

Valmennukseen voi osallistua useampia henkilöitä samasta yrityksestä ja valmennukseen osallistuneet saavat ammattipätevyystodistuksen.

Ilmoittautumiset:

Asiakasarvon kasvupolku -valmennus | Pohjois-Karjalan kauppakamari (pohjoiskarjalankauppakamari.fi)


Kiinnostuitko, ota yhteyttä!


Pekka
​​​​​​​Nuutinen

Hallitusasiantuntija

Pohjois-Karjala


040 0679 554​​​​​​​
pekka.nuutinen@kauppakamari.fi

Kari
​​​Voutila

Hallitusasiantuntija

Etelä- ja Pohjois-Savo

​​​​​​​​​​​​​​
040 0671 479​​​​​​​kari.voutila@hallituspartnerit.fi

Mari
​​​​​​​Tuovinen

koulutus- ja palvelupäällikkö

050 5165 208​​​​​​​

mari.tuovinen@kauppakamari.fi