Kauppakamarin hyväksymät asiantuntijat

HTT-tavarantarkastajat

Tavarantarkastus on puolueeton ja tekninen tarkastus, jonka perusteella tavarantarkastaja antaa perustellun asiantuntijan näkemyksensä, tarkastuskertomuksen.

Tavarantarkastuksella pyritään selvittämään erilaisia asioita – esimerkiksi tarkastuskohteen käypää arvoa, toiminnallisuutta, kohteessa mahdollisesti olevaa virhettä tai vauriota sekä niiden aiheuttajaa/syytä ja työsuoritusten asianmukaisuutta.

Tavarantarkastus ei ota kantaa juridisiin seikkoihin, mutta tavarantarkastuksella saadaan usein merkittävää lisäarvoa riitojen taustalla olevista teknisistä tekijöistä.

Lisätietoa tavarantarkastuksesta löydät täältä.

Lisätiedot Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnasta täältä ja HTT:n toiminnasta lakimies Raisa Harju, puh. +358 50 554 2683

Pohjois-Karjalan kauppakamarin alueen HTT-tavarantarkastajat:


Savinainen Arto

p. 050 493 3300 arto@insvalvonta.fi

3.3. Rakennustekniikka

3.6. Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset

3.7. Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Natunen Miika

p. 040 353 2220
miika.natunen@srtp.fi

3.1.2 Kaivu- ja täyttötyöt, salaojatyöt
3.1.5 Piha- ja vihertyöt
3.3. Rakennustekniikka
3.6 Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset
3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset


Muut tavarantarkastajat löydät HTT-tavarantarkastajahausta tästä linkistä

AKA-auktorisoidut kiinteistöarvioijat

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on alansa asiantuntija, joka arvioi puolueettomasti ja ammattitaitoisesti kiinteistöjä. Hän määrittää kiinteistön arvon esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä, perinnönjaoissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa sekä mahdollisissa riitatilanteissa. Keskuskauppakamarin ylläpitämästä AKA-rekisteristä, voit hakea arvioijia toimialueen, arvioinnin osa-alueen tai nimen perusteella.

Lisätiedot Keskuskauppakamari, lakimies Raisa Harju puh. +358 50 554 2683

KHK-kiinteistöarvioitsijat

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta huolehtii kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja toiminnan valvonnasta.

Kiinteistöarvioijan löydät linkistä KHK-kiinteistöarvioitsijat. Arviointi tilataan suoraan arvioijalta puhelimitse tai sähköpostitse.

Tarvittaessa haussa neuvovat lakimies Raisa Harju puh. +358 50 554 2683 ja
valmistelija Mari Virta p. 09 4242 6262, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@chamber.fi).