Kauppakamarin hyväksymät asiantuntijat

HTT-tavarantarkastajat

Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) (linkki: https://kauppakamari.fi/tavarantarkastus/) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Ohjesääntö on tarkastustoiminnan perusta. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta ohjaa ja valvoo tavarantarkastustoimintaa.

Lisätiedot Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnasta (linkki: https://kauppakamari.fi/lautakunnat/tavarantarkastajalautakunta/) ja HTT:n toiminnasta lakimies Raisa Harju, puh. (09) 4242 6200

Pohjois-Karjalan kauppakamarin alueen HTT-tavarantarkastajat:


Asikainen Risto
puh. 0400 640 876
email: risto.asikainen(at)elisanet.fi

3.1 Maa- ja pohjarakennus
3.2 Kunnallistekniikka / yhdyskuntatekniikka
3.3 Rakennustekniikka
3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Natunen Miika
p. 040 353 2220
email: miika.natunen(at)srtp.fi

3.1.2 Kaivu- ja täyttötyöt, salaojatyöt
3.1.5 Piha- ja vihertyöt
3.3. Rakennustekniikka
3.6 Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset
3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Turunen Ismo
p. 0400 672 975
email: ismo.turunen(at)gmail.com

3.1 Maa- ja pohjarakennus
3.3 Rakennustekniikka
3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset


Muut tavarantarkastajat löydät HTT-tavarantarkastajahausta tästä linkistä

AKA-auktorisoidut kiinteistöarvioijat

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on alansa asiantuntija, joka arvioi puolueettomasti ja ammattitaitoisesti kiinteistöjä. Hän määrittää kiinteistön arvon esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä, perinnönjaoissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa sekä mahdollisissa riitatilanteissa. Keskuskauppakamarin ylläpitämästä AKA-rekisteristä, voit hakea arvioijia toimialueen, arvioinnin osa-alueen tai nimen perusteella.

Lisätiedot Keskuskauppakamari, lakimies Raisa Harju p. (09) 4242 6200.

KHK-kiinteistöarvioitsijat

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta huolehtii kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja toiminnan valvonnasta.

Kiinteistöarvioijan löydät linkistä KHK-kiinteistöarvioitsijat. Arviointi tilataan suoraan arvioijalta puhelimitse tai sähköpostitse.

Tarvittaessa haussa neuvovat lakimies Riina Hero (p. 09 4242 6214) ja
lakiasiain assistentti Mari Virta p. 09 4242 6262, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@chamber.fi).