Kauppakamarin hyväksymät asiantuntijat

HTT-tavarantarkastajat

Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Ohjesääntö on tarkastustoiminnan perusta. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta ohjaa ja valvoo tavarantarkastustoimintaa.

Lisätietoa tavarantarkastuksesta löydät täältä.

Lisätiedot Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnasta täältä ja HTT:n toiminnasta lakimies Raisa Harju, puh. (09) 4242 6200

Pohjois-Karjalan kauppakamarin alueen HTT-tavarantarkastajat:


Asikainen Risto
puh. 0400 640 876
email: risto.asikainen(at)elisanet.fi

3.1 Maa- ja pohjarakennus
3.2 Kunnallistekniikka / yhdyskuntatekniikka
3.3 Rakennustekniikka
3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Natunen Miika
p. 040 353 2220
email: miika.natunen(at)srtp.fi

3.1.2 Kaivu- ja täyttötyöt, salaojatyöt
3.1.5 Piha- ja vihertyöt
3.3. Rakennustekniikka
3.6 Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset
3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Turunen Ismo
p. 0400 672 975
email: ismo.turunen(at)gmail.com

3.1 Maa- ja pohjarakennus
3.3 Rakennustekniikka
3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset


Muut tavarantarkastajat löydät HTT-tavarantarkastajahausta tästä linkistä

AKA-auktorisoidut kiinteistöarvioijat

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on alansa asiantuntija, joka arvioi puolueettomasti ja ammattitaitoisesti kiinteistöjä. Hän määrittää kiinteistön arvon esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä, perinnönjaoissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa sekä mahdollisissa riitatilanteissa. Keskuskauppakamarin ylläpitämästä AKA-rekisteristä, voit hakea arvioijia toimialueen, arvioinnin osa-alueen tai nimen perusteella.

Lisätiedot Keskuskauppakamari, lakimies Raisa Harju p. (09) 4242 6200.

KHK-kiinteistöarvioitsijat

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta huolehtii kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja toiminnan valvonnasta.

Kiinteistöarvioijan löydät linkistä KHK-kiinteistöarvioitsijat. Arviointi tilataan suoraan arvioijalta puhelimitse tai sähköpostitse.

Tarvittaessa haussa neuvovat lakimies Riina Hero (p. 09 4242 6214) ja
lakiasiain assistentti Mari Virta p. 09 4242 6262, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@chamber.fi).