Verkostoidu


Kauppakamaritoiminnan kulmakiviä ovat vahvat verkostot. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme onkin yhdistää tahoja ja ihmisiä. Osallistumalla aktiivisesti järjestämiimme tapahtumiin ja tilaisuuksiin tapaa jäsenistöömme kuuluvien organisaatioiden edustajia ja asiantuntijoita laidasta laitaan ja luo tärkeitä kontakteja niin tähän hetkeen kuin tulevaisuutta silmällä pitäen.

Kauppakamarilounaat ja -aamiaiset

Verkostoitumisen kannalta mainio kohtaamispaikka jäsenillemme ovat neljä kertaa vuodessa järjestettävät kauppakamarilounaat ja -aamiaiset. Jokaisen lounaan aluksi on asiantuntijanpuheenvuoro ja tämän jälkeen maittava lounas. Aamiaiset puolestaan nautitaan isännän puheenvuoroa kuunnellessa.

Tilaisuuksissa tapaat kauppakamarin toimiston väkeä, luottamushenkilöitä, yritysten edustajia ja julkisen sektorin toimijoita. Käyntikorttien ja esitteiden jako sekä omasta toiminnasta kertominen lounaan yhteydessä on sallittu – jopa toivottavaa! Lähetämme jäsenistölle sähköisen kutsun lounaalle hyvissä ajoin ennen tilaisuutta – lounaspaikkana on joku jäsenravintoloistamme.

Jos haluat isännäksi lounas- tai aamiaistilaisuuteen, ota yhteyttä Pohjois-Karjalan kauppakamarin henkilökuntaan!

Kauppakamarin mentorointiohjelma

”Mentorointi on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa mentorin tehtävänä
on tukea ja ohjata aktoria hänen ammatillisessa kehittymisessään. Ohjaus
toteutuu mentorin ja aktorin välisissä keskusteluissa ja yhteistyössä.”

Pohjois-Karjalan kauppakamari kehitti ja organisoi vuoden 2016 aikana maakunnan työelämän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden välisen mentorointiohjelman, joka alkoi vuoden 2017 tammikuussa. Hyväksi havaittua konseptia jatketaan vuonna 2018. Mentoreiksi voivat hakea pohjoiskarjalaiset yritysten ja muiden organisaatioiden esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt. Aktoreiksi etsittiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
Ohjelman tavoitteena on
• opiskelijoiden tutustuminen sekä sitouttaminen alueen yrityksiin ja organisaatioihin,
• työelämän käytäntöihin ja toimintatapoihin perehtyminen,
• molemminpuolinen osaamisen kehittyminen,
• opintojen loppuunsaattamisen tukeminen sekä
• työelämään ja tehokkaaseen työntekoon siirtymisen edistäminen.

Kauppakamariverkko

Kauppakamariverkko kokoaa Suomen kauppakamareiden jäsenyritykset, myös sinun yrityksesi, yhden sivuston alle.