Strategia


Missio

Pohjois-Karjalan kauppakamarin missiona ylpeänä vahvuuksiaan kehittävä Pohjois-Karjala.
Kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin.


Visio

Pohjois-Karjalan kauppakamari on

- alueellisen itsetunnon vahvistaminen

- kestävän kilpailukyvyn edistäminen

Edistämme pohjoiskarjalaisten yritysten kestävää menestystä.

Toimintasuunnitelma

Kauppakamarin toimintasuunnitelma on kuvaus konkreettisista toimenpiteistä, joilla strategia toteutetaan käytännössä. Kauppakamarimme toimintasuunnitelman vuodelle 2022 löydät täältä


Strategian seuranta ja päivitys on jatkuvaa

Pohjois-Karjalan kauppakamarin valiokunnat valmistelevat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa strategian toteuttamista tukeviksi. Valiokunnat arvioivat vuosittain omaa toimintaansa ja siten myös kauppakamarin strategian toteutumista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja ja henkilöstö vastaavat strategian toteutumisesta, käytäntöön viennistä ja seurannasta. Kauppakamarin hallitus seuraa säännöllisesti strategiassa sovittujen toimenpiteiden toteutumista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin strategia 2023 on luettavissa täältä.