Strategia


Missio

Pohjois-Karjalan kauppakamarin missiona ylpeänä vahvuuksiaan kehittävä Pohjois-Karjala.
Kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin.


Visio

Pohjois-Karjalan kauppakamari on

- alueellisen itsetunnon vahvistaminen

- kestävän menestyksen edistäminen

Edistämme pohjoiskarjalaisten yritysten kestävää menestystä.

Toimintasuunnitelma

Kauppakamarin toimintasuunnitelma on kuvaus konkreettisista toimenpiteistä, joilla strategia toteutetaan käytännössä. Kauppakamarimme toimintasuunnitelman vuodelle 2024 löydät täältä.

Keskeiset teemat vuodelle 2024 ovat

  • osaavan työvoiman saatavuus
  • saavutettavuus
  • digitaalisuus
  • vihersiirtymä
  • tekoälyn ja vastuullisuuden tuominen palveluihin sekä tuotteisiin

Strategian seuranta ja päivitys on jatkuvaa

Pohjois-Karjalan kauppakamarin valiokunnat valmistelevat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa strategian toteuttamista tukeviksi. Valiokunnat arvioivat vuosittain omaa toimintaansa ja siten myös kauppakamarin strategian toteutumista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja ja henkilöstö vastaavat strategian toteutumisesta, käytäntöön viennistä ja seurannasta. Kauppakamarin hallitus seuraa säännöllisesti strategiassa sovittujen toimenpiteiden toteutumista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin strategia 2024 on luettavissa täältä.