Palvelut

Kauppakamarille kuuluu lukuisia julkisia, viranomaisluonteisia ja lakisääteisiä tehtäviä aina ulkomaankaupasta ammattipätevyyksiin liittyen

Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarin asema erilaisten asiakirjojen myöntäjänä ja vahvistajana on tunnustettu. Kauppakamarin viranomaispalveluina käsitellään muun muassa ulkomaankaupassa tarvittavat ATA carnet -tulliasiakirja, CPD/China-Taiwan Carnet, Euroopan yhteisön yleinen alkuperätodistus, kauppalaskut, suositukset vientiyrityksille, Full confidence -todistukset, Force majeure -todistukset ym. erityistodistukset.

Eräät maat vaativat asiakirjojen laillistamisen ja/tai vahvistamisen. Laillistaminen tarkoittaa ao. maan konsulaatin tai muun diplomaattisen edustuston suorittamaa toimenpidettä, vahvistaminen puolestaan kauppakamarin suorittamaa toimenpidettä.Yleisimpiä kauppakamarissa vahvistettavia ulkomaankaupan asiakirjoja ovat kauppalaskut, pakkausluettelot, erilaiset todistukset jne.


Vientiasiakirjat

Vientiasiakirjat.fi -palvelun kautta asiakkaat voivat hakea vahvistusta alkuperätodistuksille ja muille dokumenteille sähköisesti. Palvelu mahdollistaa asiakirjojen nopean käsittelyn päätteeltä käsin sähköisesti ja on paikasta riippumaton. Asiakirjat ja muut dokumentit ovat tallessa ja helposti löydettävissä, sekä hyödynnettävissä pohjina uusille hakemuksille.
Vahvistettavat asiakirjat lähetetään palvelun kautta kauppakamarille, jossa ne leimataan sähköisesti ja lähetetään palvelun kautta takaisin asiakkaalle. Asiakas voi tulostaa kauppakamarin hyväksymät ja leimaamat alkuperätodistukset, sekä muut vahvistettavat dokumentit itse. Sähköinen asiointi on vaihtoehto perinteiselle tavalle ja mahdollistaa vientiasiakirjojen hoitamisen kauppakamarien kanssa sähköisiä kanavia ja tietojärjestelmiä käyttäen.

Yrityksen rekisteröityminen palveluun

Rekisteröityminen tapahtuu palvelun Internet-sivun kautta. Rekisteröitymisellä luodaan yrityksen toimipisteelle pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä voi luoda alikäyttäjiä. Muut käyttäjät hakevat asiakirjoja pääkäyttäjän valtuuttamina. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle. Ulkomaankaupan asiakirjoista löytyy lisätietoja myös kauppakamariportaalista.

Vientiasiakirjojen lunastusmaksut
Alkuperäinen asiakirja: 36€, kopio: 18 €

ATA Carnet

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja tavaran väliaikaiseen vientiin ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin, esim. näyttelytavarat, ammatinharjoittamisvälineet, kaupalliset tavaranäytteet. Järjestelmä helpottaa ja yksinkertaistaa väliaikaista tullivapausmenettelyä.

Lunastusmaksut 1.1.2024 alkaen.pdf
​​​​​​​Lisätiedot ATA carnet –tulliasiakirjasta

Lue lisää täältä..