Työnantajat koulutuksen tukenaHanke on alkanut vuonna 2020 nimellä ”Työnantajat koulutuksen tukena”.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta.

Tavoitteet
Ensimmäisenä tavoitteena on yritysten työantajakuvan, rekrytointivalmiuksien ja näkyvyyden kehittäminen erilaisten valmennusten avulla. Isossa kuvassa tarkoituksena on edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta Pohjois-Karjalan alueella.

Toisena päätavoitteena on luoda yritysten ja oppilaitosten välille pysyvä toimintamalli, joka vahvistaa toimijoiden vuorovaikutteista yhteistyötä. Isossa kuvassa tarkoituksena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä Pohjois-Karjalassa tiivistyneen yhteistyön ja hankkeen toimenpiteiden seurauksena​.

Hanke jatkuu kesään 2023.

KAUPPAKAMARI TUKEE MAAKUNNAN YRITYKSIÄ!

MITÄ TEEMME NYT?

YRITYKSILLE SUUNNATTU VALMENNUS

ALKU-valmennukset, joiden tarkoituksena on herätellä pohtimaan miten yritykset kestävät mukana kilpailussa ja saavat parhaat tulevaisuuden tekijät. Hanke tarjoaa yrittäjille ja uusille liiketoimintansa aloittaneille ilmaista valmennusta arjen keskeisimmillä osa-alueilla. Näistä hyötyvät takuulla jokainen valmennukseen osallistuva!

YRITYSTEN JA OPPILAITOSTEN YHTEISTYÖMALLI

Maakunnan 8-luokkalaiset
Osana hanketta on tavoittaa koko maakunnan 8. luokan oppilaat. Tarkoituksena on tuoda heidän tietoonsa pohjoiskarjalaisten yritysten tarjoamat mm. vetovoimaiset, palkan osalta kilpailukykyiset ja aina kansainväliseenkin urapolkuun mahdollistavat hienot työpaikat luonnonkauniissa Karjalassa.

Oppilaitosten työelämän auditoinnit
Riverian Ammattiopiston koulutusalat on jo auditoitu yrittäjien ja oman alan ammattilaisten toimesta. Syksyllä 2022 aloitetaan Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä vastaava prosessi. Karelian koulutusvastuualueista kaikki 18 sektoria tullaan auditoimaan Pohjois-Karjalan liike-elämän ammattilaisten auditointitilaisuuksissa. Tarkoituksena on mm. ammattilaiskeskustelujen, itsereflektoinnin ja dokumentoinnin kautta luoda Karelia AMK:lle malli liiketoiminnan yhteistyön kehittämiseen. Toimintamalli, jossa avataan kehittävä keskusteluyhteys yritysten ja oppilaitoksen välille. Tarkoituksena kehittää uutta yhteistyötä sekä tuoda yrityselämän tulevaisuuden tarpeet tietoon oppilaitoksen koko henkilöstölle.


Syksyllä 2022 alkava Karelia Ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusalojen auditointi on uusi ja tehokas malli liike-elämän ja oppilaitoksen yhteistyön kehittämiselle!


AJANKOHTAISTA

Hankkeessa olemme mukana mm. Karelian webinaarisarjassa: Tulevaisuuden työ ja oppiminen työn lomassa.

Webinaarisarja (neljä kertaa): Tulevaisuuden työ ja oppiminen työn lomassa käynnistyy perjantaina 11.11 klo 8.30-9.30. Tuolloin teemana on tulevaisuuden työ. Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja aiheesta. Keskustelua jatketaan seminaarikertojen välillä Howspace sähköisessä ympäristössä. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista, jolloin saa linkin osallistumiseen ja sähköiseen ympäristöön. Lisätietoja koko webinaarisarjasta: https://tulevaisuudentyo.karelia.fi/2022/09/webinaarisarja-tulevaisuuden-tyo-ja-oppiminen-tyon-lomassa/
​​​​​​​


Liisa Porento

projektipäällikkö

​​​​​​​p. +358 50 3745 641

liisa.porento(at)kauppakamari.fi

Matti Yrjänä ​​​

projektiasiantuntija
​​​​​​​
p. +358 400 350 131

matti.yrjana(at)kauppakamari.fi