Työnantajat koulutuksen tukenaTKT-HANKE PÄÄTTYY 30.6.2023


Pohjois-Karjalan kauppakamarin Työnantajat koulutuksen tukena-hankkeen (TKT) tarkoituksena on ollut edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta Pohjois-Karjalan alueella tiivistyneen työelämän ja oppilaitosyhteistyön kautta.


HANKKEEN KESKEISEMPIÄ LUKUJA

Osallistujia yhteensä vajaa 2000

Yläkoulujen 8. luokkalaista noin 1.500
Yläkoulujen opinto-ohjaajia ja opettajia noin 50
Riverian opetushenkilöstöä noin 380
Karelian opetus- ja projektihenkilöstöä

noin 280
Riverian auditoijat työelämästä noin 60
Karelian auditoijat työelämästä noin 85

RIVERIAN JA KARELIAN TYÖELÄMÄAUDITOINNIT


Työnantajat koulutuksen tukena- hankkeessa tehtiin pioneerityötä oppilaitosten ja työelämän välillä työelämäauditointien puitteissa. Tavoitteena on ollut luoda yritysten ja oppilaitosten välille pysyväksi tarkoitettu toimintamalli, joka vahvistaa toimijoiden aktiivista ja vuorovaikutteista yhteistyötä. Riverian ammattioppilaitos ja Karelian ammattikorkeakoulu ovat Suomessa ensimmäisiä oppilaitoksia, joiden koulutuksen vastuualueet auditoitiin työelämän edustajien toimesta. Auditoinnilla pyrittiin nostamaan esille auditoitavan koulutusalan mm. tutkintokoulutuksen ilmiöitä ja työelämäkäytänteitä. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja kehittää tiiviimpää yhteistoimintaa sekä lisätä vuorovaikutteisuutta työelämän ja koulutusvastuualueiden välillä.

Riverian ja Karelian kaikki koulutuksen vastuualueet (36) auditoitiin vuosien 2021–2023 aikana. Näillä toimialoilla halutaan nopeasti parantaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta Pohjois-Karjalassa. Tavoite vastavalmistuvien ammattikompetenssin parantamiseksi maakunnassa vaatii työelämän ja koulutuksenjärjestäjän yhteistyön tiivistämistä ja syventämistä. Karelian auditoijista 100 % suosittelee auditointia ja auditoiduista 87 % suosittelee työelämäauditointia. Molemmista auditoinneista on saatu tuloksia asioista, jotka ovat erinomaisella tasollat. Tuloksia on tullut myös kehityskohteita jota oppilaitokset ovat jo lähteneet ja lähtevät kehittämään.


Podcast Karelia AMK:n tyelämäauditoinnista ja se vaikuttavuudesta.

ALKU-VALMENNUKSET


TKT-hankkeen puitteissa järjestettiin ns. ALKU-valmennuksia yrityksille, joilla oli tarvetta parantaa näkyvyyttä ja yrityksen imagoa tai brändiä mm. seuraavien teemojen kautta:
- toimintaa ohjaavat arvot
- asiakkaiden, työntekijöiden ja markkinoiden ymmärrys
- lupaukset työntekijöille ja asiakkaille
- rohkeus ja kilpailussa erottuminen


POHJOIS-KARJALAN YLÄKOULUJEN 8. LUOKKIEN AKTIVOINTITAPAHTUMAT


Hanke järjesti lähes kaikille noin 1.500 maakunnan 8. luokan yläkoululaisille aktivointitapahtumia, joihin pyydettiin aina kahta paikkakunnan nuorehkoa nais- a miesyrittäjää kertomaan oma ura- ja yrittäjätarina. Mukana tapahtumissa olivat myös Riverian, Karelian ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijalähettiläitä ja opinto-ohjaajia. Aktivointitapahtumilla pyrittiin ennakoivaan ja positiiviseen vaikuttamiseen yrittäjyydestä sekä erilaisten koulutus- ja uramahdollisuuksien esittelemiseen Pohjois-Karjalassa.

​​​​​​​


Liisa Porento

projektipäällikkö

​​​​​​​p. +358 50 3745 641

liisa.porento(at)kauppakamari.fi

Matti Yrjänä ​​​

projektiasiantuntija
​​​​​​​
p. +358 400 350 131

matti.yrjana(at)kauppakamari.fi