Yritys-oppilaitosyhteistyö


Yritys-oppilaitosyhteistyö kysely

Tässä kyselyssä halutaan kartoittaa kiinnostusta yritys-oppilaitosyhteistyöhön ja kerätä yhteystietoja kauppakamarin nettisivulle julkaistavaan hakutyökaluun, joka myös ohjaa yhteydenotot yrityksiin oikeille henkilöille. Tietoja päivitetään vuosittain.
Vastaamalla kyselyyn ja antamalla yhteyshenkilön tiedot yritys ei sitoudu toimenpiteisiin. Yhteistyöstä ja vierailuista sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Jos yrityksessänne on useita eri henkilöitä, joille yhteydenottojen toivotaan aiheen mukaan välittyvän, voit täyttää useampia yhteyshenkilöitä tai kirjoittaa lisätietoja yhteystietojen alle. Jo kyselyyn vastanneet ja yhteystietonsa meille jättäneet löydät ihan tämän sivun alalaidasta olevasta listauksesta.


Kyselyn pääset vastaamaan tästä

Alla on kuvattu lyhyesti eri yritys-oppilaitosyhteistyön vaihtoehtoja. Tälle sivulle tulee myöhemmin yritys-oppilaitosyhteistyöhön liittyvä hakutyökalu, joka myös ohjaa yhteydenotot yrityksissä oikeille henkilöille.

vierailut oppilaitoksissa tai opiskelijoiden tilaisuuksissa

Yritysedustajan vierailut oppilaitoksessa tai eri opiskelijoiden tilaisuuksissa ovat hyviä mahdollisuuksia lisätä opiskelijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta yrityksestä ja ammattialasta. Vierailut vaikuttavat alan houkuttelevuuteen, työnantajamielikuvaan ja jatko-opintovalintoihin.

yritysvierailu

Vierailut yrityksiin sovitaan tapauskohtaisesti yrityksen ehdoilla. Vierailun tavoitteet ja painopisteet vaihtelevat. Yritysvierailulla käyvät opettajat, opinto-ohjaajat ja oppilaat/opiskelijat.

oppilaan tai opettajan työelämäjakso (TET)

Työelämään tutustumisessa (TET) nuori saa tietoa ja kokemusta eri ammateista ja työelämästä, vahvistusta omasta osaamisestaan sekä ideoita tulevaisuuden suunnitteluun. 8.-9-luokkalaisilla on viikon työelämään tutustuminen (TET).
Opettajien työelämäjaksot (ope-TET, reksi-TET, opo-TET) tarjoavat yritykselle mahdollisuuden hyödyntää opettajan osaamista ja jakaa tietoja puolin ja toisin. Opettajat pystyvät päivittämään omaa opetustaan työelämän tarpeita vastaaviksi.

työssäoppiminen tai työharjoittelu

Opiskelu työpaikalla aidossa työympäristössä on keskeinen osa ammattitaidon oppimista, varmistamista ja kehittämistä. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa työssäoppiminen/työharjoittelu on osa tutkintoa. Moniin yliopistotutkintoihin kuuluu myös harjoittelua. Harjoittelun liittyvät tehtävät sovitaan työnantajan tarpeiden sekä koulutuksen ja opiskelijan tavoitteita mukaan. Harjoittelijoiksi on mahdollista saada kv-opiskelijoita, tai harjoittelijoita on mahdollista saada ulkomaille.

opintoihin liittyvät selvitykset, projektit, tutkimukset ja lopputyöt

Selvityksiä, projekteja tai laajempia tutkimuksia tehdään konkreettisista yrityksen antamissa aiheista.

Lopputyö tai opinnäytetyö on yleisnimi valmistumista edeltävälle työlle. Lopputyö tehdään todelliseen kehittämistarpeeseen, jolloin yritys saa konkreettisen hyödyn tuloksista.
​​​​​​​

muu yhteistyö

Kummiyritystoiminta tarkoittaa pitkäkestoista yhteistyötä yrityksen valitseman luokan kanssa.

Yrityksen kouluelämään tutustumisessa (KET) yrityksille järjestetään mahdollisuus tutustua oppilaitokseen, opettajiin ja opetukseen muutaman tunnin mittaisen tapahtuman aikana. Yritykset saavat päivitetyn tiedon opetuksesta, uusista menetelmistä ja samalla luotua yhteistyöverkostoa opettajien kanssa.

Mentorointi: Mentorointi on luottamukselliseen vuorovaikutukseen perustuva yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista sekä tukea mentoroitavan ammatillista kasvua.

Laiteinfra: Laitteita ja palveluita tuodaan elinkeinoelämän ja yritysten käyttöön. Laiteinfran yhteiskäytöllä tarkoitetaan oppilaitosten laitteiden vuokraamista oppilaitokselta yritysten käyttöön.