Kauppakamari

Teemme työtä kilpailukykyisen ja yrityksille menestyksekkään maakunnan puolesta

KAUPPAKAMARIN HISTORIAA

Mikä on kauppakamari?

Kauppakamari on julkisesta rahoituksesta riippumaton, maailmanlaajuinen ja arvostettu elinkeinoelämän yhteistyöorganisaatio, jonka toiminta perustuu kauppakamarilakiin sekä yritysten vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Ensimmäisen kauppakamarin perustivat Marseillessa vuonna 1599 silloiset elinkeinonharjoittajat, kauppiaat ja merenkulkijat.


Kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän edistäminen. Edunvalvojana kauppakamari vaikuttaa viranomaisiin ja lainsäädäntöön, kehittää markkinataloutta sekä edistää yhteistoimintaa elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä. Edunvalvonnan ytimen muodostaa valiokuntatyöskentely, jonka kautta kauppakamarin jäsenyrityksissä oleva asiantuntemus ja näkemykset saadaan esille ja vietyä eteenpäin. Kauppakamaritoimintaan kuuluu myös ajankohtaiskoulutusten järjestäminen ja ulkomaankaupassa tarvittavien asiakirjojen myöntäminen.


Pohjois-Karjalan kauppakamari on perustettu vuonna 1954 ja se toimii Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Pohjois-Karjalan kauppakamariin kuuluu tällä hetkellä noin 630 jäsentä, jotka työllistävät yhteensä liki 31 000 työntekijää ja tuottavat noin 50 prosenttia maakunnan yritysten liikevaihdosta.

Pohjois-Karjalan kauppakamari huolehtii siitä, että maakuntamme tarjoaa kauppakamarin jäsenille kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan ympäristön, joka mahdollistaa yritysten menestymisen ja kasvun. Elinkeinoelämän kannalta merkittävien muutos- ja kehitystrendien analyyttisen tarkastelun pohjalta tuomme esille oman alueemme kilpailukyvyn varmistamisen kannalta tärkeitä kehittämisideoita ja toimenpide-ehdotuksia.

Kauppakamarin edunvalvonnan strategisia painopistealueita ovat alue ja elinkeinopolitiikka, osaavan työvoiman saannin turvaaminen sekä liikenne-ja viestintäkysymykset. Pohjois-Karjalan on oltava riittävän vahva aluehallinnossa ja maakunnassa on oltava vahvat kuntakokonaisuudet.


Pohjois-Karjalassa tarvitaan erityisesti

  • Kasvuhakuista yrittäjyyttä
  • Kansainvälisesti erittäin korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta
  • Korkealaatuista infrastruktuuria
  • Kilpailukykyistä palvelusektoria
  • Kuntien rakenteen ja toiminnan uudistamista

Pohjois-Karjalan kauppakamarin säännöt

Pohjois-Karjalan kauppakamarin logon voi ladata alla olevista linkeistä:
logo jpg-muodossa

North Karelia Chamber of Commerce logo

Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenlogon voi ladata täältä