Valiokunnat


Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenet verkottuvat, vaikuttavat ja osallistuvat toimintaan kauppakamarin 11 valiokunnassa sekä kansainvälistymisvaliokunnan Venäjäjaoksessa. Vuonna 2018 valiokunnissa vaikutti noin 140 jäsenyrityksen aktiivia.

Asioiden valmistelua tai paikallista toimintaa varten valtuuskunta voi asettaa valiokuntia. Valiokuntien tehtävänä on valmistella toimialaansa kuuluvat kauppakamarilta pyydetyt lausunnot, ryhtyä tai ehdottaa ryhdyttäväksi toimenpiteisiin elinkeinoelämän kehitystä haittaavien esteiden poistamiseksi sekä muutenkin oma-aloitteisesti kaikin tavoin edistää elinkeinoelämän parasta toimivaltansa puitteissa. Valtuuskunta päättää valiokuntien jäsenten kokoonpanon.