Kaupan, palvelun ja matkailun valiokunta


Kaupan, palvelun ja matkailun valiokunnan tehtävänä on edesauttaa Pohjois-Karjalan ko. toimialojen menes-tymisedellytyksiä sekä vetovoimaisuutta ja valvoa ko. toimialojen yhteisiä etuja sekä edistää viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Tärkeänä nähdään myös matkailun ja siihen liitännäisenä olevien toimialojen toimijoiden verkottuminen.


Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet