Liikenne- ja viestintävaliokunta


Valiokunnan tehtävänä on seurata ja edistää liikenne- ja viestintäelinkeinoelämän kehitystä, lisätä alan elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistoimintaa sekä valmistella kauppakamarin hallitukselle aloitteita ja lausuntoja. Lisäksi valiokunta edistää oman toimialansa kehityksen huomioimista kauppakamarin muiden valiokuntien työssä.

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet