Katsaukset, selvitykset ja barometritEduskuntavaaliteesit


Kuntavaaliteesit

Liikennehankelistaukset


Keskuskauppakamarin talouskatsaukset


Suuri veroselvitys


Naisjohtajakatsaukset

naisjohtajakatsaus 1-2021.pdf
​​​​​​​


Keskuskauppakamarin juridiikkakatsaukset


Keskuskauppakamarin EU-katsaukset


Kevät- ja syysbarometrit

Pohjois-Karjalan kauppakamari on toteuttanut vuodesta 1982 lähtien teollisuuden suhdannebarometria, jossa on pyydetty pohjoiskarjalaisia yrityksiä arvioimaan, mihin suuntaan niiden liikevaihto, kannattavuus, hintataso, tilauskanta, vienti, työvoima ja investoinnit kehittyvät. Syksyllä 2008 barometri laajennettiin kattamaan myös palvelu- ja rakentamistoimialat, ja vuonna 2011 mukaan tuli muut toimialat -kategoria. Kysely on valtakunnallisesti verraten varsin kattava ja pitkien perinteiden ansiosta se antaa luotettavaa ja vertailukelpoista näkökantaa suhdanteiden muutoksiin. Pohjois-Karjalan kauppakamari toteuttaa kyselyn aina huhti- ja lokakuussa.

Barometrin tulokset 2018

KEVÄT 2018

Barometrin tulokset 2017

KEVÄT 2017

SYKSY 2017

Barometrin tulokset 2016

KEVÄT 2016

SYKSY 2016

Barometrin tulokset 2015

KEVÄT 2015

SYKSY 2015


Alueiden kilpailukyky -selvitys

Keskuskauppakamarin tuottamaan Alueiden kilpailukyky –selvitykseen on koottu alueiden kehittämisessä tarvittavaa tietoa. Kehittämiskohteiden lisäksi selvityksessä tuodaan esille myös alueiden vahvuuksia ja erilaistavia tekijöitä. Tuorein kysely tehtiin vuonna 2016 ja siihen vastasi 1122 yritysjohtajaa kaikkialta Suomesta.

Alueiden kilpailukyky -selvitys 2016

Aikaisemmat selvitykset on julkaistu vuosina 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011.

Lisätiedot ja esitykset selvityksen tuloksista: Selvityksen laatija, asiantuntija Kaisa Saario, kaisa.saario(at)chamber.fi, p. 040 561 3597