Kauppakamarin syyskokouksessa palkitut​​​​​​​

Kauppakamarin syyskokous pidettiin tiistaina 21.11.2023.

Syyskokouksessa palkittiin Vuoden valona koulutus- ja työvoimavaliokunnan puheenjohtaja Jatta Herranen.

Vuoden 2023 kouluttajayritys on Enerke Oy. Palkinnon vastaanotti henkilöstöpäällikkö Outi Leppänen.

Vuoden Valo 2023:

- Aktiivinen koulutus- ja työvoimavaliokunnan puheenjohtaja

- Toiminut esimerkillisesti valiokunnan puheenjohtajana yritysten ja oppilaitosten yhteistyön parantamiseksi

- Tehnyt paljon ylimääräistä työtä oman kiireisen työnsä lisäksi valiokunnan toiminnan kehittämiseksi


Vuoden 2023 kouluttajayritys:

Enerke Oy on monipuolisesti kouluttanut henkilöstöään erityisesti oppisopimusten turvin, mikä vahvistanut yrityksen ammatillista osaamista ja kilpailukykyä sekä samalla parantanut yrityksen kuvaa työnantajamarkkinoinnissa. Lisäksi yritys on vahvistanut henkilöstönsä osaamista erilaisilla täsmäkoulutuksilla. Uusien henkilöiden rekrytoinneissa Enerke on hyödyntänyt mm. ELY-keskuksen tuella toteutettavaa rekrykoulutusta.

Enerke on tarjonnut monille opiskelijoille mahdollisuuksia työelämässä oppimiseen. He ovat olleet mukana myös useissa tapahtumissa, joiden tarkoituksena on ollut parantaa työnantajien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, kuten työelämäfoorumeissa, työelämäpäivissä ja erilaisissa opiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa. Edellä kuvattu aktiivinen ja laaja-alainen koulutusyhteistyö on lisännyt merkittävästi oppilaitosten ja yrityksen välistä yhteistyötä.


Lämpimät onnittelut!