Metsien aktiivinen ja kestävä käyttö on maakunnan yhteinen etu


Tiesitkö, että Pohjois-Karjala on Suomen toiseksi metsäisin maakunta? Pohjois-Karjalan maa-alasta peräti 84 prosenttia on metsää. Elämme metsien keskellä, mutta myös vahvasti metsistä. Pohjois-Karjalassa metsätalouden ja -teollisuuden merkitys aluetalouteen on suurempi kuin monessa muussa maakunnassa.

Suomen metsien kestävästä käytöstä on viime kuukausina käyty aktiivista keskustelua ja miltei kaikilla tuntuu olevan asiasta vahva mielipide. Tämä kertoo, että metsät ovat suomalaisille valtavan tärkeitä. Rakentavaa keskustelua tarvitaan, mutta syyttely on ajanhukkaa.

Suomessa metsiä hoidetaan kestävästi ja vastuullisesti. Suomi on Euroopan metsäisin maa ja myös tiukasti suojeltujen metsien osuus on täällä suurin koko Euroopasta. Metsänhoitoa ja metsien käsittelyä ohjataan lakiakin tiukemmilla Metsänhoidon suosituksilla sekä metsäsertifioinnilla. Myös monimuotoisuutta edistetään metsissä päivittäin: tekopökkelöiden avulla lisätään lahopuuta, eläimille jätetään suojatiheikköjä ja metsissä suositaan sekapuustoisuutta.

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kasvava metsä sitoo hiiltä ja puulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita. Suomessa puuta hakataan vuosittain reilusti vähemmän kuin sitä kasvaa. Metsien kestävä käyttö on metsäteollisuuden elinehto, sillä ilman kasvavia metsiä ja vastuullista metsänhoitoa ei ole myöskään metsäteollisuutta ja sen tulevaisuutta. Oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa myös metsänomistajan metsäomaisuuden arvon, kun metsä pysyy terveenä ja elinvoimaisena.

Ilmastokeskustelussa ovat vähemmälle huomiolle jääneet puun lukemattomat mahdollisuudet fossiilisten materiaalien – kuten muovin ja betonin − korvaamisessa. Suunnittelu- ja konsultointiyritys Afry arvioi metsäteollisuuden tuotteiden globaalin kysynnän kasvavan 175 miljardilla eurolla vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarjoaa valtavat mahdollisuudet puupohjaisille tuotteille.

Puusta tehdyt tuotteet sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan ja ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Nykyisten tuotteiden lisäksi uusia innovaatiota kehitetään koko ajan. Esimerkiksi Stora Enson Sunilan tehtaalla voidaan tuottaa puun ligniinistä akkujen materiaaleja. Puu on siis todellinen ihmeaine, jonka mahdollisuuksista tiedetään vasta pieni osa!

Metsä luo työpaikkoja, metsätuloja ja hyvinvointia maakuntiin. Esimerkiksi Stora Enson tuotantolaitokset Pohjois-Karjalassa – Enocellin sellutehdas ja Uimaharjun saha – käyttävät vuosittain noin kolme miljoonaa kuutiometriä puuta. Suurin osa tuosta puumäärästä ostetaan, korjataan ja kuljetetaan pohjoiskarjalaisten metsänomistajien metsistä paikallisella työvoimalla. Pelkästään Uimaharjun laitosten käyttämä kokonaispuumäärä tarkoittaa vuosittain noin 120 miljoonan euron rahavirtaa aluetalouteen: niin puukauppatuloina metsänomistajille kuin korjuu- ja kuljetustuloina Stora Enson paikallisille kumppaniyrityksille.

Pidetään jatkossakin maakuntamme metsät elinvoimaisina ja hyvinvointia tuottavina!

Kirjoittaja Heidi Hämäläinen on Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallituksen jäsen ja Stora Enso Metsän aluejohtaja.


Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalaisessa 25.1.2022