Pohjois-Karjalaan kannattaa investoidaVaikka maailma muuttuu kohti digitaalisuutta, softia ja palveluja fyysisiä tuotteita tarvitaan edelleen vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta. Pohjois-Karjala on erinomainen paikka valmistavalle teollisuudelle etenkin työvoiman näkökulmasta. Monissa Itä-Euroopan maissa erityisesti kasvukeskusten läheisyyksissä työttömyys on lähes nolla. Tämä tuo isoja haasteita työvoiman saatavuudessa, pysyvyydessä ja sitä kautta nousevissa palkkakustannuksissa. Monesti aliarvioidaan henkilöstön ison vaihtuvuuden aiheuttamat kustannukset niin uudelleen koulutuksen kuin myös laadun näkökulmasta.

Pohjois-Karjalassa voimme olla ylpeitä koulutetusta, osaavasta henkilöstöstä. Kiitos siitä kuuluu niin ammatilliselle opetukselle, ammattikorkeakoululle, kuin myös yliopistolle. Edellä mainittujen oppilaitosten avulla voidaan myös vähentää niin kutsuttua työvoiman kohtaanto-ongelmaa, jossa yrityksen tarpeet ja työntekijän osaaminen eivät kohtaa. Pohjois-Karjalan valitettavan korkean työttömyyden johdosta työvoiman saatavuus erityisesti nopeasti opittaviin työtehtäviin on hyvä. Parasta on kuitenkin suomalainen työkulttuuri, jossa vastuuta annetaan ja sitä myös otetaan. Työntekijällä on mahdollisuus toimia itseohjautuvasti vastaten omasta työstään sekä tuottamastaan laadusta. Työntekijä ei siis ole pelkkä robotti, vaan tärkeä osa prosessia ja yrityksen kehittämistä. Yritys hyötyy ja toivottavasti osaa arvostaa hyvinvoivaa, itsensä kehittämisestä ja uuden oppimisesta kiinnostunutta työntekijää. Jotta jokaisen työntekijän täysi panos saadaan mukaan prosessien ja toiminnan kehittämiseen, on kehitystä tapahduttava yrityksen jokaisella tasolla.

​​​​​​​Työnantajia on erilaisia. Osassa yrityksistä suora päätösvalta on yksittäisellä henkilöllä. Erityisesti pörssiyrityksissä päätöksiä ohjaavat luvut, varsinkin kustannus -ja kilpailukyky. Tuottavuuden kasvun pitää olla suurempaa, kuin kustannusten nousu. Monet Pohjois-Karjalassakin toimivista yrityksistä ovat jatkuvassa eri maiden välisessä kilpailukyvyn vertailussa. Etenkin tämän hetkisessä maailmantilanteessa tarvitaan paikallista sopimista ja hyvää yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden luottamusorganisaatioiden välillä. Yksittäinen kymmeniä, tai jopa satoja henkilöitä työllistävä investointi tai työpaikka voi jäädä kiinni pienestäkin kustannuserosta. Uudet työpaikat alueelle ovat elintärkeitä sekä alueen kehittämisen, ihmisten että yritysten näkökulmasta. Yhteistyöllä saamme kehitettyä yritysten tuottavuutta, luotua työpaikkoja ja työhyvinvointia sekä innovaatioita Pohjois-Karjalaan. Työvoimasta ja osaamisesta se ei ainakaan jää kiinni.

Mikko Saastamoinen, Abloy Oy, operatiivinen johtaja
Kauppakamarin hallituksen jäsen


Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalaisessa 20.9.2020.​​​​​​​