Puheenjohtajalta: Kyky uudistua tuo turvallisuutta työelämään


Koronan eteneminen on vaikuttanut voimakkaasti meidän kaikkien elämään. Pandemian taltuttaminen on järisyttänyt myös talouselämää niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisesti. Kriisistä toipuminen riippuu pitkälti siitä, milloin poikkeustoimet voidaan purkaa.

Lomautukset, irtisanomiset ja yritysten ahdinko täyttävät nyt uutisvirran. Olemme myös nähneet ennennäkemättömien tukitoimien nopean rakentamisen niin pankkien kuin julkistenkin toimijoiden taholta. Maamme hallitus on onnistunut tässä kohtuullisesti, mutta lisää toimia tarvitaan.

Poikkeustilanne vaikuttaa arkeemme monin eri tavoin. Vertaistuki ja yhteisöllisyyden vaaliminen uudenlaisten välineiden kautta on äärimmäisen tärkeää. Me tarvitsemme nyt toisiamme ehkä enemmän kuin koskaan.

Kriisi on osoittanut meille, että tulevaisuudessa tarvitsemme uudenlaista osaamista, joka pitää pystyä ottamaan käyttöön ketterästi. Pandemia on pakottanut meidät ottamaan digiloikan yhdessä yössä ja yli miljoona suomalaista tekee työtään kotitoimistosta käsin etänä. Digitaalisten välineiden käytön rinnalla korostuvat myös etäjohtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Elämme aikaa, jossa prioriteetit ja suunnat muuttuvat tavallista nopeammin ja ennustettavuus on heikkoa. Erityisen tärkeää on valmius oppia uutta, sillä hyvä osaaminen on yrityksen paras kilpailuvaltti kaikissa olosuhteissa.

Työssä menestyminen edellyttää riittävä osaamista. Osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen ovat tärkeitä taitoja myös työhyvinvoinnin kannalta. Kaikkea ei myöskään voi enää tehdä yksin – siksi osaamisen jakaminen ja yhdessä tekeminen korostuvat.  Mahdollisuus käyttää taitojaan laaja-alaisesti pitää yllä niin motivaatiota kuin työhyvinvointia.

Poikkeuksellisten aikojen keskellä on erityisen tärkeää pitää yllä positiivista mielialaa ja huolehtia omasta jaksamisesta. Ihan hyvä ohje on ottaa päivä kerrallaan.

Toivotan kaikille voimia tähän haastavaan aikaan!

​​​​​​​

Jaana Reimasto-Heiskanen
1. varapuheenjohtaja
Pohjois-Karjalan kauppakamari