Työn murros ja koulutusperäinen maahanmuutto

Juuri alkaneen uuden vuosikymmenen yhteiskunnallisia haasteita tulevat olemaan työn murros ja väestön ikääntyminen. On arvioitu, että vuosien 2017 - 2035 aikana työelämässä tapahtuu todella iso tekijöiden ja osaamisen vaihto. Eläköitymisen ja uusien työpaikkojen synnyn myötä työelämään tarvitaan n. 1,15 miljoonaa uutta työntekijää, siis yli 60 000 uutta osaajaa joka vuosi. Näistä uusista tulijoista n. 60% on korkeakoulutettuja.

Työn murros haastaa meidät monella tavalla. Ensinnäkin meidän on pidettävä huolta, että työelämässä olevien osaaminen pysyy vaaditulla tasolla ja hieman sen ylikin. Ylivertainen osaamisemme on oikeastaan ainoa keino, jolla pidämme yllä korkeaa tuottavuutta ja kilpailuetua suhteessa muihin maihin. Toiseksi meidän on saatava työelämään uusia tekijöitä ja osaajia, jotta yhteiskunnan pyörät pyörivät. Oma nuorisoikäluokkamme ei tähän riitä ja tarvitsemme kasvavaa työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Erityisiä toimia tarvitaan siihen, että meille opiskelemaan tulevat ulkomaalaiset nuoret voisivat jäädä valmistuttuaan työskentelemään ja rakentamaan tulevaisuuttaan Suomeen. Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit, niiden joukossa myös Pohjois-Karjalan kauppakamari ovat ottaneet työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton keskeiseksi osaksi niiden tulevaisuusagendaa. Samalla vaaditaan nopeita toimia nykyisten byrokraattisten pullonkaulojen nujertamiseksi, jotka mm. hidastavat opiskelijoiden maahantuloa ja Suomeen jäämistä.

Suomalainen koulutus kiinnostaa maailmalla. Vastikään päättynyt korkeakoulujen vieraskielisten koulutusten haku onnistui erittäin hyvin. Meillä Karelia-ammattikorkeakoulussa uutena hakukohteena oli yhdessä alueen yritysten kanssa suunniteltu ja aitoon koulutusperäiseen maahanmuuttoon tähtäävä Industrial Management -insinöörikoulutus. Samalla kun avaamme uuden koulutuksen, olemme myös muuttaneet opiskelijoiden stipendisäännöksiä. Kansainväliset opiskelijat, jotka osana koulutustaan oppivat myös suomen kieltä saavat lukukausimaksuista merkittävän alennuksen. Tähän saakka suomen kielen kohtuulliseen osaamiseen liittyvät vaikeudet ovat usein olleet rekrytointien kompastuskivi varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Koulutusperäinen maahanmuutto ei ole uhka vaan valtava mahdollisuus, johon meidän on määrätietoisesti tartuttava.

Petri Raivo, Karelia ammattikorkeakoulun rehtori, Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallituksen sekä Keskuskauppakamarin työ- ja osaamisvaliokunnan jäsen


"Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalaisessa 14.2.2020”