Haasteita ja mahdollisuuksia

Korona epidemia haastaa koko maapallon ja myös suomalaisen yhteiskunnan toimintakyvyn ennen kokemattomalla tavalla. Onneksi nyt näyttää siltä, että Suomessa käyttöön otetut kovat rajoitustoimenpiteet purevat ja saamme madallettua epidemian huippua siten, että korkeatasoinen terveydenhoitojärjestelmämme kestää ja sairastuneet saavat asianmukaisen hoidon. Valitettavasti huipun tasaaminen jatkaa epidemian kestoaikaa ja siten poikkeustilan vaikutuksia ajallisesti yksittäisten ihmisten elämään, elinkeinoelämään ja kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Nyt ihmishenkien pelastaminen on etusijalla.


Yhteiskunnallisten murrosten ja erilaisten epäjatkuvuuskohtien aikana on perinteisesti otettu suuria kehitysaskeleita. Näin tulee tapahtumaan nytkin. Koronan jälkeen maailma ei palaudu ennalleen. Etätyöskentelytaidot kehittyvät parhaillaan huimaa vauhtia samoin kuin työnantajien kyky luottaa etätyön tuloksellisuuteen ja työntekijöiden itseohjautuvuuteen. Siirrymme parhaillaan pikaista vauhtia kohti aikaa, jossa työtekijän aikaansaannokset ratkaisevat, eikä työhön työpaikalla käytetyllä ajalla ole niin väliä.


Etätyö vähentää kodin ja työpaikan välistä matkustamista ja säästää aikaa. Samoin palaveri ja kokousmatkustaminen vähenee pysyvästi. Epidemia on pakottanut meidät kaikki opettelemaan sähköisten välineiden käyttöä ja olemme nousseet pysyvästi uudelle tasolle digitaidoissa. Sähköisten kokousten toimivuus ja tehokkuus on yllättänyt positiivisesti monet työkseen kokouksissa istuvat. Kokouksiin matkustamiseen käytetty työaika voidaan käyttää mielekkääseen tekemiseen.


Monissa organisaatioissa pystytään kriisitilanteessa suorituksiin, joista ennen ei uskallettu edes haaveilla. Toiminnallista ja taloudellista tuloksellisuutta parantavat uudet toimintatavat otetaan käyttöön ennätysvauhtia ilman suurempaa muutosvastarintaa. Historiaa katsottaessa voidaan muutosten todeta vieneen ihmisten elämää ja yhteiskunnallista kehitystä pääsääntöisesti parempaan suuntaan. Niin tulee käymään tälläkin kertaa. Suurimman osan, nyt pakon edessä, eri organisaatioissa tehtävistä muutoksista huomataan olevan järkeviä ja ne jäävät pysyviksi myös tämän kriisin jälkeen.


Edessämme on suuri haaste, josta valitettavasti joillekin ihmisille ja organisaatiolle koituu ylitsepääsemättömiä ongelmia. Suomalainen yhteiskunta ja meidän terveydenhoitojärjestelmämme on maailman huippuluokkaa. Ihmisten osaaminen ja ymmärrys viranomaisten ohjeiden noudattamisen välttämättömyydestä on täällä hyvällä tasolla. Yhdessä onnistumme selättämään koronaepidemian pienimmin mahdollisin vaurioin. Epidemia jättää yhteiskuntaamme valitettavasti pysyviä negatiivisia jälkiä, mutta jäljelle jää myös positiivisia pysyviä muutoksia.

Ilkka Pirskanen
Kauppakamarin hallituksen jäsen

"Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalaisessa 3.5.2020”