Vahvasta itsetunnosta rakentuu menestyvä ja houkutteleva maakunta

Pohjois-Karjala on monella tavalla ainutlaatuinen alue Suomessa ja Euroopassa. Meillä on upea luonto ja monipuolinen kulttuuriperintö, mutta myös vahva elinkeinoelämä ja osaava työvoima. Voimme olla ylpeitä taustastamme ja siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Meiltä löytyy huippusaavutuksia niin kulttuurin, urheilun, tutkimuksen kuin liike-elämänkin toimijoilta. Näitä maailmanluokan onnistumisia ei ole saavutettu kynttilää vakan alla pitämällä tai painamalla leukaa rintaan.

Ylpeys omasta maakunnasta on tarttuvaa. Kun yksi yritys tai yrittäjä on ylpeä pohjoiskarjalaisuudestaan, se inspiroi muita seuraamaan perässä. Tämä synnyttää positiivisen kierteen, joka vahvistaa ja luo menestymisen edellytyksiä muillekin toimijoille. Yhdessä tekeminen, menestymiseen kannustaminen ja toisen onnistumisista riemuitseminen hyödyttää kaikkia eikä ole keneltäkään pois.

Ylpeyden tunne omasta maakunnasta ja sen toimijoista on tärkeä osa alueemme markkinointia. Yrittäjien ja yritysten työntekijöiden vahva alueellinen itsetunto näkyy toiminnan laatuna ja markkinoinnin rohkeutena. Ylpeys luo positiivista tekemisen meininkiä ja rohkaisee kertomaan Pohjois-Karjalan ainutlaatuisista piirteistä. Terve ylpeys yhdistettynä maailmankarjalaiseen vieraanvaraisuuteemme houkuttelee yrityksiä, tuotantolaitoksia, matkailijoita ja uusia asukkaita alueelle.

Kateus, katkeruus ja muiden syyttely ovat helppo tie, mutta niillä ei menestyvää Pohjois-Karjalaa rakenneta. Negatiivinen ilmapiiri heikentää yritysten ja yrittäjien halukkuutta sijoittaa alueelle tai perustaa uusia yrityksiä. Tällä puolestaan on suora haitallinen vaikutus talouteen ja kehitykseen.

Jokainen meistä voi luoda ympärilleen myönteistä ilmapiiriä ja alueellista itsetuntoa. On paljon rohkeampaa kehua kuin haukkua, uskoa kuin pelätä tai yrittää kuin jättää yrittämättä. Näiden valintojen edessä olemme päivittäin. Terve ylpeys omasta tekemisestä on kollektiivinen voimavara, joka auttaa meitä erottumaan muista alueista. Yhdessä toisiamme kannustamalla edistämme Pohjois-Karjalan tunnettuutta ja houkuttelevuutta, ja teemme maakunnastamme vieläkin paremman paikan elää ja toimiaJoonas Kekäle

VARAPUHEENJOHTAJA

POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIKolumni julkaistu aiemmin Pohjois-Karjalan kauppakamarilehdessä 2/2023.

Kauppakamarilehti 2/2023 (Kopio) | Pohjois-Karjalan kauppakamari (pohjoiskarjalankauppakamari.fi)