Vastuullisuus alkaa meistä jokaisesta


Yhä useammassa yrityksessä mietitään juuri nyt mitä vastuullisuus merkitsee meille ja liiketoiminnallemme. Vastuullisen markkinatalouden merkitys onkin kiistämätön, koska se tähtää kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen. Haluammehan jättää Suomen paremmassa kunnossa jälkipolvillemme.

Me ihmiset tarvitsemme toinen toistamme – arjessa, haasteissa, ilon hetkissä. Meidän jokaisen teoilla ja valinnoilla on suuri merkitys niin läheisillemme kuin laajemmin yhteiskunnalle. Vastuullisuus monikertaistuu ja hyvä kiertää.

Samalla tavalla yrityksetkin ovat riippuvaisia toisistaan, asiakkaista ja muista sidosryhmistä. Kestävästi toimiva yritys ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, toisin sanoen se kantaa yritysvastuuta.
Kyse on laajasta kokonaisuudesta, jonka haltuun ottaminen yhdellä kertaa on usein mahdotonta. Liikkeellelähdössä auttaa tiekartta, jota voi matkan edetessä laajentaa ja syventää.


Pelkkä ohjelma tai tiekartta ei kuitenkaan riitä, vaan yritysvastuu on sisäistettävä. Se on myös näytettävä toteen ja viestittävä uskottavasti sidosryhmille. Yhä useammin asiakkaat tekevät arvopohjaisia valintoja ja haastavat kertomaan yrityksen taustalla vaikuttavista arvoista. Etenkin nuoret osaavat vaatia yrityksiltä kestävää toimintaa ja avoimuutta.

On selvää, että vastuullista liiketoimintaa harjoittava yritys huomioi myös sidosryhmiensä edut ja odotukset. Tämä edellyttää suunnitelmallisuutta, toimintasuunnitelmien kirjaamista ja henkilöstön mukaan ottamista vastuullisuustyöhön. Tehtäviä asioita ei myöskään voi kehittää pitkäjänteisesti, ellei niitä mitata ja raportoida säännöllisesti.

Yhteiskunnalliset muutokset ovat hitaita. Vaikka yritysvastuun kehittäminen voi vaikuttaa lyhyen aikavälin taloudellisiin hyötyihin jopa negatiivisesti, vastuullisuus tuo useimmiten tulosta pitkällä tähtäimellä. Parhaimmillaan se voi olla yritykselle tärkeä kilpailuetu.

Vastuullisuus on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Se vaikuttaa niin investointipäätöksiin, rekrytointeihin kuin arjen ostoskorin sisältöönkin. Aito, toimiva vastuullisuus lähtee jokaisen yrityksen toiminnan tarkoituksesta – siitä, miksi yritys on perustettu ja miksi se on olemassa. Kun tämä tarkoitus nivoutuu sen merkitykseen yhteiskunnassa, on vastuullisuus tuotu yrityksen toiminnan ytimeen.

Miten sinun ja yrityksesi toimintatavat tukevat kestävää kehitystä vuonna 2022?

Jaana Reimasto-Heiskanen
puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan kauppakamari


Juttu julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 4/2021.