Ylpeänä vahvuuksiaan kehittävä Pohjois-Karjala


Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen avaamassa Viisaasti Varautuva Pohjois-Karjala -tilaisuutta.


Kuluneen vuoden aikana hallituksemme on työstänyt Pohjois-Karjalan kauppakamarin uutta strategiaa. Syyskokouksessa oli aika esitellä sen päälinjauksia.

Strategiaa on tehty aikana, jolloin muutoksen tuulet ovat olleet myrskyisiä. Sen myötä hallituksessa käymämme keskustelu on ollut syvällisempää. Olemme pysähtyneet pohtimaan, mihin asioihin kauppakamari haluaa ja voi vaikuttaa pitkäjänteisesti. Tältä pohjalta syntyi uusi visio – Ylpeänä vahvuuksiaan kehittävä Pohjois-Karjala.

Missiomme on edistää pohjoiskarjalaisten yritysten kestävää menestystä. Strategian päälinjat ovat alueellisen itsetunnon ja kestävän kilpailukyvyn vahvistaminen. Lisäksi strategiassa korostuu vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyön merkitys.

Hallitus halusi myös nostaa esiin erityisesti valiokuntatyön merkitystä. Valiokunnat työstävät seuraavaksi toimintasuunnitelmiaan strategian mukaisiksi konkreettisiksi kehittämistoimenpiteiksi ja toiminnoiksi sekä edunvalvonnan painopisteiksi. Edunvalvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat osaavan työvoiman saatavuus ja saavutettavuus.

Kestävää kilpailukykyä edistämme useilla alueilla, joita ovat kannattava kasvu ja kansainvälistyminen, vastuullisuus ja vihersiirtymä kilpailutekijänä, digitaalisuus ja tekoäly kasvun vauhdittajana sekä aina ajankohtaiset ennakointi, varautuminen ja uudistuminen.

Strategisessa työssä pyritään kaukoviisauteen, jonka kirjailija Veikko Huovinen Havukkaahon ajattelija -romaanissaan kansanomaisesti määrittelee erityisen hyvin tähän hetkeen sopivasti: ”Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseen elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät.” Ja edelleen: “Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää.”

Strategia ei ole koskaan valmis ja työ jatkuu. Hallitus on linjannut parhaan mahdollisen strategian auttaaksemme jäseniämme kestävässä menestyksessä ja kehittääksemme maakuntamme vahvuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä.


Antti Toivanen

toimitusjohtaja

Pohjois-Karjalan kauppakamari


Pääkirjoitus julkaistu aiemmin Pohjois-Karjalan kauppakamarilehdessä 4/2022.

Kauppakamarilehti 4/2022 | Pohjois-Karjalan kauppakamari (pohjoiskarjalankauppakamari.fi)