Eihän yritykseltänne karkaa lämpöä harakoille?Savon Voima etsii aktiivisesti keinoja vähentääkseen kaukolämmöntuotannon CO2-päästöjä ja kehittää toimintaansa. Joensuun kaukolämpöliike-toiminnan mukaan tulon myötä tavoitteista on kasvanut vieläkin kunnian himoisempia. Tästä esimerkkinä on sitoutuminen Hiili-neutraali Joensuu 2025 -tavoitteisiin. Vaikka Savon Voiman tie hiilineutraaliin tuotantoon on jo hyvässä vauhdissa, pyörittävät uudet tavoitteet energiatuotannon palettia uuteen uskoon. Tulevaisuudessa kaukolämpöä tullaankin todennäköisesti tuottamaan monella eri tavalla ja useasta eri lähteestä.

Avainasemassa kaupunkien ja muiden taajamien tulevaisuuden lämmitys tavassa ovat kaukolämpöverkot. Ne ovat jo rakennettua infraa, joista on pidetty hyvää huolta ja niiden kunnossapitoon on satsattu. Tämän infran ansiosta eri energiavirtoja ja hukkalämpöjä voidaan siirtää kaupungin laidalta toiselle.

– Avasimme viime vuonna verkkojamme pientuottajille julkaisemalla pientuotannonostohinnat Iisalmen ja Pieksämäen kaukolämpöverkoille, nyt mukaan pääsee myös Joensuu, kertoo asiakkuuspäällikkö Anssi Luusua Savon Voimalta.

Joensuun avointa kaukolämpöverkkoa käyttää jo Siun Sote -kuntayhtymänJoensuun keskussairaala, jossa kiinteistöjenjäähdytyksessä syntyvää hukkalämpöä on hyödynnetty kaukolämmön tuotannossa jo useiden vuosien ajan. Kiinteistöjen jäähdytyksestä syntyvän hukkalämmön hyödyntämistä selvitetään parhaillaan useassa muussakin Joensuun kohteessa. Kiinteistöjen jäähdytyksen lisäksi kaukolämpöverkonvarrella on muitakin energiavirtoja, jotka olisivat valjastettavissa kaupungin lämmitykseen.

Hukkalämpöjä, joiden talteenoton avoin KL-verkko mahdollistaa, voivat syntyä yritysten tuotantoprosesseista tai jätevesistä. Esimerkiksi Siilinjärvellä teollisuudentuotantoprosessista hyödynnettävällä hukkalämmöllä katetaan tulevana talvena jo yli 95 % taajaman lämmitystarpeesta. Kaikkialla ei kuitenkaan saada hukkalämpöä yhdestä paikkaa näin merkittäviä määriä, vaan on löydettävä muitakin lähteitä.

– Haastammekin nyt Joensuussa yrityksiä ja kiinteistön omistajia mukaan selvittämään hukkalämpöjen hyödyntämispotentiaalia, rohkaisee Anssi Luusua.

Luusua vinkkaa, että mikäli kiinteistössä syntyy hukkalämpöä, joka lauhdutetaan esimerkiksi ilmaan tai lasketaan viemäriin, kannattaa olla yhteydessä.
​​​​​​​
– Mietitään yhdessä toteutustapa lämmön hyödyntämiseen kaukolämpöverkossamme.


Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 4/2020. Juttu Anu Ruusila, Cordial Communication Oy.