Elinkeinoelämän tukeminen oppilaitosauditoinnilla


Pohjois-Karjalan kauppakamarilla alkoi helmikuun 2024 alusta kuusi kuukautta kestävä Elinkeinoelämän tukeminen oppilaitosauditoinnilla -hanke.

Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi innovatiivinen toimintamalli, jossa Pohjois-Karjalan maakuntien korkeakoulut, Karelian ammattikorkeakoulun Jatkuva oppiminen ja Itä-Suomen yliopiston jatkuva oppiminen auditoivat maakunnan yrityksiä.

Hankkeessa luotavan mallin avulla Kauppakamari pyrkii tukemaan Pohjois-Karjalan maakunnan yritysten henkilöstön jatkuvaa oppimista. Osaava henkilökunta edesauttaa yrityksen strategian toteutumista. Työntekijätasolla malli auttaa motivoimaan henkilöstöä jatkuvaan kehittymiseen. Oppilaitoksille malli antaa konkreettista tietoa maakuntamme yritysten osaamistasosta: laadusta, määrästä ja kehitystarpeesta. Malli edesauttaa korkeakouluja kehittämään omaa palveluntuotantoa vastaamaan paremmin alueemme yritysten muuttuneisiin tarpeisiin.

Tarkoituksena on luoda malli, joka:

  1. Auttaa yrityksiä tunnistamaan realistisesti osaamisen vahvuudet ja kehityskohteen suhteessa yrityksen strategiaan
  2. Parantaa yrityksen osaamisen itsearviointia
  3. Edesauttaa yrityksen jatkuvan oppimisen kehittymistä
  4. Motivoida organisaation henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen
  5. Tuo maakunnan oppilaitoksille tietoon, millaisia Jatkuvan oppimisen työmalleja maakunnassamme tarvitaan
  6. Syventää ja kehittää yhteistyötä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä
  1. Lisää muiden yritysten luottamusta auditoituun yritykseen
  2. Kehittää maakunnan korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja korkeakoulujen maakunnan yrityksille tuottamaa jatkuvan oppimisen palvelumallia
  3. Synnyttää yrityksiin jatkuvaan oppimiseen liittyviä mittareita


Hankkeeseen osallistuvat yritykset: Mantsinen Group Ltd Oy, Premetec Production Oy, Valukumpu Oy ja Pohjois-Karjalan osuuskauppa, SH Koli.

Hankkeeseen osallistuvat korkeakoulut: Karelian ammattikorkeakoulu, Jatkuva oppiminen ja Itä-Suomen yliopisto Jatkuva oppiminen.


Hankkeessa järjestämme seminaarin 4.6.2024 klo 12-16 Sokos Hote Kimmelissä.

Linkki alla ilmoittautumissivustolle.

https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=658&aid=64e8bb65


Hanke on AIKO-rahoitteinen.

Hankkeen yhteyshenkilö:
Kehityspäällikkö/projektipäällikkö Liisa Porento liisa.porento@kauppakamari.fi, puh. 050 3745641