GLOBAL STEPS® – kansainvälistymisen portaat

Kehittämis- ja valmennusohjelma pk-yrityksille

Pohjois-Karjalan kauppakamari toteuttaa vuosittain yrityksille tarkoitetun, kansainvälistymistä rohkaisevan ja edistävän GLOBAL STEPS® -kehittämis- ja valmennusohjelman. Ohjelma antaa sekä pelkästään kotimarkkinoilla toimiville että jo vientiä harjoittaville pohjoiskarjalaisille yrityksille eväitä, valmiuksia ja uskallusta kansainvälistymiseen tai sen laajentamiseen.

Etenkin pk-yrityksissä on paljon potentiaalia kunhan kansainvälistymiseen liittyvä tahtotila, osaamistaso, strategia ja sen toteutussuunnitelma saadaan aikaan. GLOBAL STEPS® -ohjelma tarjoaa kehitystyökalun ja valmennuskokonaisuuden, joiden avulla yritykset ja niiden avainhenkilöt voivat luottamuksellisessa ympäristössä kehittää kansainvälistymiseen tähtäävää osaamistaan ja toimintaansa teorian, käytännön esimerkkien ja kokeneiden sparraajien eli GLOBAL STEPS® -luotsien avulla.

Ohjelman sisältö koostuu kansainvälisen liiketoiminnan perusteista, kansainvälisen liiketoimintaympäristön ja -kulttuurin tuntemuksesta, myynti- ja neuvottelutaitojen kehittämisestä, kansainvälistymisstrategian ja kansainvälisen liiketoimintasuunnitelman koostamisesta, uusista liiketoiminnan keinoista sekä hyvin monesta erilaisesta yritysesimerkistä. Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kauppakamarin yritysverkoston laajaa kokemusta kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta.

Seuraava ohjelma alkaa lokakuussa 2019 ja jatkuu toukokuulle 2020. Koulutusmallissa kauppakamari, ohjelmajaksojen vetäjät ja valmentajat eli GLOBAL STEPS® -luotsit sekä yritysten muodostama verkosto valjastavat yhdessä osaamisensa sitoutuen vientipotentiaalia omaavien yritysten käyttöön. Yritysten ja henkilöiden haku lokakuussa 2019 alkavaan ohjelmaan on aloitettu: lisätietoa saat alla olevasta materiaalista sekä tietenkin yhteyshenkilöidemme kautta.

Esite: GLOBAL STEPS® -ohjelma nro 5 syksy 2019 – kevät 2020

Ohjelmapäällikkö Keijo Mutanen, p. 040 555 2943 tai keijo.mutanen(at)kauppakamari.fi

Koulutus- ja palvelupäällikkö Mari Tuovinen, p. 050 516 5208 tai mari.tuovinen(at)kauppakamari.fi

Yrityspalautetta GLOBAL STEPS® -ohjelmasta 2017-2018:

”Olemme kehittäneet yritystämme määrätietoisesti ja voimakas kehittäminen jatkuu edelleen. Haluamme haastaa itsemme ja päästä mukaan kansainvälisille markkinoille. Uskomme tukijalkojemme eli world class -tason teknologian, johtamisen ja digitalisaation hyödyntämisen kantavan myös kansainvälisillä markkinoilla. GLOBAL STEPS® -ohjelma sopii hyvin kehitysvaiheemme tueksi ja mahdollistaa nuorien huippuosaajiemme valmentamisen kansainvälisiin koitoksiin.”

Lisätietoja: Aku Lampola, toimitusjohtaja, Suomen Levyprofiili Oy
p. 040 594 0178, aku.lampola(at)suomenlevyprofiili.fi

”Yrityksemme myynti on kasvanut nopeasti paitsi kotimarkkinoilla, myös EU:n alueella. Seuraava johdonmukainen tavoite meille ovat kansainväliset markkinat Euroopan ulkopuolella. Tähän saakka olemme pystyneet kehittämään myyntiä yrityksen sisäisellä osaamisella, mutta uskomme, että laajempaan kansainvälistämiseen on tärkeätä valjastaa myös yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta. Global Steps -ohjelman asiantuntemus ja ajoitus täsmäävät meidän tarpeisiimme ja voivat siivittää yrityksemme maailmalle.”

Lisätietoja: Moritz Wüstenberg, toimitusjohtaja, Northern Lights Spirits Oy

p. 044 038 6775, mw(at)kalevalagin.com

Yrityspalautetta GLOBAL STEPS® -ohjelmasta 2016-2017:

”GLOBAL STEPS® -kurssin anti vientiä suunnittelevalle yrittäjälle oli silmiä avaava ja antoisa. Sisältö oli monipuolinen ja luennoitsijat todellisia asiantuntijoita. Kansainvälistyminen on kurssin jälkeen huomattavasti lähempänä. Tällainen kurssi on mielestäni välttämätön vientiä ja kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille ja yrittäjille. Kokonaisuudessaan loistava kurssi.”

Lisätietoja: Timo Väänänen, toimitusjohtaja, Porokylän Leipomo Oy
p. 0400 675 191 tai timo.vaananen(at)porokylanleipomo.fi

Yrityspalautetta INSTEPS-ohjelmasta 2015-2016:

”INSTEPS-ohjelma 2015-2016 täytti Iivari Mononen Oy:n kannalta asetetut tavoitteet. Konsernin kahdesta eri tytäryrityksestä osallistui yksi avainhenkilö. He valmistelivat ohjelman aikana liiketoiminnalleen kansainvälistymisstrategian ja -suunnitelman, jotka molemmat ovat realistisia ja tavoitteet saavutettavissa. Ohjelma oli korkeatasoinen ja avainhenkilöidemme kansainvälistymisen osaamistaso nousi merkittävästi.”

Lisätietoja: Ari Mononen, toimitusjohtaja, Iivari Mononen Oy
p. 0207 330 500 tai ari.mononen(at)iivarimononen.fi