Monimuotoisuus on ehdottomasti yksi N-Cleanin menestystekijä


N-Cleanin noin 2400 työntekijää edustavat noin 100 eri kansalaisuutta. Eri kansalaisuuksia löytyy niin hallinnon kuin operatiivisen toiminnan tehtävistä ja rooleista työntekijästä palveluesihenkilöön.

Tunnemme roolimme vastuun ja pidämme sitä korkeassa arvossa. Olemme monelle ulkomaalaistaustaiselle henkilölle ensimmäinen työpaikka Suomessa ja siten myös portti suomalaiseen yhteiskuntaan, kertoo palveluesimies Saija Väisänen.

Hän toteaa, että monimuotoisen työyhteisön rakentaminen on edellyttänyt systemaattista ja sitoutunutta lähestymistapaa organisaation kaikilta tasoilta. Yrityksessä on asetettu tavoitteet tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämiselle erilaisista taustoista ja näkökulmista sekä niiden arvostamisesta arjen työssä.

Sitoutuminen näkyy myös selkeinä tavoitteina, strategioina ja resurssien allokoimisena monimuotoisuustyölle. Johtamisen ja esihenkilötyön vahvana periaatteena on syrjimättömyys, tasapuolisuus ja sellaisen ilmapiirin luominen, jossa erilaiset äänet kuullaan. Viestintä on avointa ja rehellistä, kaikki työntekijät voivat ilmaista mielipiteensä ja tunteensa turvallisesti. Tämä auttaa rakentamaan luottamusta ja vähentämään mahdollisia konflikteja.

Monimuotoisuus lähtee liikkeelle jo rekrytoinnista, prosessit ovat avoimia ja syrjimättömiä. Yrityksen käytännöt ovat inklusiivisia ja niitä kehitetään edelleen työntekijöiden kokemusten perusteella. Työntekijäkokemuskysely toteutetaan säännöllisesti, eNPS on 32. Käytämme työskennellessämme sekä suomea että englantia, kaikki materiaalimme ja viestintä ovat vähintään kahdella kielellä, samalla kuitenkin tuemme työntekijöidemme suomen kielen taidon kehittymistä eri menetelmin. Pidämme kielitaidon oppimista tärkeänä avaimena suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa. Monimuotoisen työyhteisön rakentaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii aikaa, sitoutumista ja johdonmukaista panostusta.

N-Cleanillä monimuotoisuus on keskeinen osa kulttuuria ja myös liiketoimintastrategiaa. Koemme, että monimuotoinen työyhteisö ei ole pelkästään eettinen vaatimus, vaan se myös edistää organisaation menestystä ja innovaatiokykyä. Työntekijät, jotka tuntevat olonsa arvostetuiksi ja kunnioitetuiksi, ovat yleensä motivoituneempia ja sitoutuneempia työhönsä.

Tutustu N-Cleanin tarinaan monimuotoisesta työyhteisöstä ja katso video: Joensuu-päivänä palkittu N-Clean panostaa perehdytykseen! - YouTube