Muutos on mahdollisuus!


Yritykset tarvitsevat menestyäkseen suotuisaa toiminta- ja asenneympäristöä. Kesän kuntavaalit mahdollistavat tähän vaikuttavan positiivisen muutoksen. Siihen tarvitaan yhteistyökykyisiä ehdokkaita, joilla on eri elinkeinoelämän alojen osaamista ja ymmärrystä. Tai ainakin vahvat yhteydet ja verkostot elinkeinoelämään, jotta he voivat tuoda osaamisensa yhteiskunnallisen asioiden hoitoon. Elinkeinoelämän yhteistyöorganisaatioiden tulee olla aktiivisia niin ehdokasasettelussa kuin alueen elinvoiman puolestapuhujina.

Ilman menestyvää yritystoimintaa ei voi olla hyvinvointiyhteiskuntaa.

Elinvoiman vahvistamiseen tarvitaan kaiken kokoisia yrityksiä. Finanssikriisin jälkeen
80 prosenttia uusista työpaikoista on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.


Yritykset joutuvat nyt elämään tavallaan kahta aikaa. Samalla, kun kamppaillaan koronakriisin keskellä, on ajateltava pandemian jälkeistä aikaa, sillä maailma tuskin palaa ennalleen. On pidettävä huoli sekä akuutista kustannuskilpailukyvystä että huomisen kasvukyvystä, on panostettava innovaatiotoimintaan, kehitykseen ja uuteen osaamiseen.

Muutokset on nähtävä mahdollisuutena.

Kuten tuoreet ennusteet talouden kehityksestä kertovat, ennen kaikkea terveys määrittää lähiajan talouskehitystä. Pandemian kuriin saaminen vaatii edelleen kaikkien kansalaisten ponnistelua ja vastuuntuntoa.Parasta yritysten toimintaedellytysten turvaamista ja työllisyyden hoitoa on käsienpesu, etäisyydet ja ohjeiden noudattaminen, kunnes rokotteilla tuo viheliäinenvitsaus lopullisesti voitetaan.

Nyt on syytä olla hereillä, monesta syystä.

Moni toimiala, erityisesti kansainvälisesti toimivat yritykset, ovat tällä hetkellä voimakkaan muutoksen kohteena. Nyt meneillään oleva koronapandemia on vain yksi osa muutosta, ympärillämme tapahtuu paljon asioita koronasta riippumatta.

Digitalisaation eteneminenja työn suorittaminenmuualta kuin työpaikaltaon muuttanut ja tuleemuuttamaan eri tavoinliiketoimintamallejasekä yritysten ettäyhteiskunnan tapaatoimia. Maailman-talouden haasteet vaikuttavat myös meihin. Talous on keskei-nen osa suurvaltasuhteita ja kauppapolitiikkaulkopolitiikkaa. Kaikki tämä vaikuttaa myösmaamme talouteen ja yrityksiin niiden koostaja toimialasta riippumatta.

Alueiden hyvinvointiin ja kasvuun vaikuttavat ratkaisevasti työllistävät ja veroja maksavat yritykset. Lähellä tapahtuvan päätöksenteon näkökulmasta on tärkeää varmistua siitä, että tulevissa kuntavaaleissa on riittävä määrä elinkeinoelämän edustusta sekä tulevissa kuntaohjelmissa laaja osaaminen ja ymmärrys onnistuneesti tuotetun elinkeinoelämän etujenvalvomisen osalta. Tässä on viime kädessä kysymys myös kunnan itsensä elinvoimasta ja senasukkaiden luottamuksesta tulevaisuuteen.

On tavattoman hienoa, että olemme Suomessa ja erityisesti Pohjois-Karjalassa pärjänneet koronan kanssa hyvin. Tiedostamme varmasti kaikki, kuinka tärkeää on saada aikaan hallittu paluu avautuvaan yhteiskuntaan ja ns. normaaliin elämään. Se kuinka saamme tämän toteutumaan, vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin, työpaikkoihin jne. Tarkemmin sanottuna se, miten onnistumme rokotusohjelmantoteuttamisessa, ratkaisee paljon.
​​​​​​​
Jaana Reimasto-Heiskanen
puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan kauppakamari


Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 1/2021.