Osatyökykyisen osaajan palkkaukseen tukea Pohjois-Karjalan TE-toimistostaPalkkatuki
​​​​​​​

Kun työyhteisöönne on tarve löytää tehtävään osaava tekijä, voi uusi sopiva työntekijä löytyä työnhakijasta, jonka työnhakua tuetaan. Myös monella osatyökykyisellä, pitkään työttömänä olleella tai nuorella on osaamista, oikea asenne työhön ja uuden oppimiseen. Monimuotoinen työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä.

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto voi tukea työnantajaa, kun se palkkaa osatyökykyisen, joka haluaa käyttää kykyjään työelämässä, samoin kuin työttömän, joka tarvitsee tavallista enemmän apua työllistymiseen, tai nuoren, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa.

Esimerkiksi osatyökykyisen palkkatuella voi kattaa 50 % palkattavan palkkakuluista. Tukea voi hakea enintään 24 kuukauden ajalle kerrallaan.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työolosuhteiden järjestelytuella voi tukea uuden tai työsuhteessa olevan osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymistä. Tukea voi hakea työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin, enintään 4 000 euroa henkilöä kohden.

Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita myös apua työtehtävissä. Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella. Työhönvalmentaja voi auttaa avun tarpeen arvioinnissa.

Arvioidessaan tuen tarvetta TE-toimisto huomioi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan sekä työnantajan taloudellisen aseman. Jos tuki kohdistuu työssä olevan työntekijän tarvitsemiin hankintoihin tai muutostöihin, työnantajan tulee osallistua kustannuksiin kohtuulliseksi katsotulla määrällä. Tuki ei ole tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin.
Lisätietoja:

Sirkka-Liisa Kolehmainen, työkykykoordinaattori
yritys- ja työnantajapalvelut
0295043061
sirkka-liisa.kolehmainen@te-toimisto.fi
Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Torikatu 36, 80100 Joensuu
www.te-palvelut.fi


esite