TKT-hankkeen auditoinnit ovat selvästi lisänneet yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötäViime syksyn aikana Työnantajat koulutuksen tukena -hanke toteutti Riveriassa yhteensä 15 auditointia, joihin osallistui noin 60 yritysten ja 150 oppilaitoksen edustajaa. Auditointien kautta pystyttiin osoittamaan selkeitä Riverian toiminnan vahvuuksia ja kehityskohteita.

Kiitosta sekä yrityksiltä että opetushenkilöstöltä
​​​​​​​

Yrityksistä 93 % kokee auditointien lisänneen valmiuksia tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, ja kaikki mukana olleet yritykset suosittelevatkin auditointeihin osallistumista myös muille yrityksille. Opetushenkilöstöstä 65 % kokee auditointien lisänneen tietoa yritysten toiminnasta ja samalla lisänneen valmiuksia parantaa yhteistyötä yritysten kanssa.

Selkeimmät vahvuudet ja kehityksen kohteet nousseet esille

Tällä hetkellä Riverian selkein vahvuus on oman koulutusalan tuntemus, joka vastaa hyvin Riverian nykyiseen strategiaan. Opiskelijoiden toiveet ja opetuksessa tarjolla olevat tutkinnot tunnetaan hyvin, näiden tietojen kautta on toistaiseksi pystytty vastaamaan hyvin yritysten työntekijätarpeisiin.

Selkeimpänä opetuksen haasteena on auditoinneissa noussut esiin yritysyhteistyön lisääminen, jota kaikki mukana olleet yritysten edustajat ovat omissa palautteissaan ja arvioinneissaan painottaneet. Toinen kehityksen kohde on opetushenkilöstön digiosaamisen lisääminen, jonka merkitys on nyt korostunut pandemian vallitessa.

Riveria pyrkii vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin uudessa strategiassaan, jossa yrityselämäyhteistyötä ollaan ottamassa tärkeimmäksi kehityksen kohteeksi. Digiosaamisen kehittämiseksi Riveriassa ollaan aloittamassa hanketta, jonka tavoitteena on parantaa opetushenkilöstön omaa osaamista ja tuoda mahdolliseksi joidenkin tutkintojen suorittaminen täysin digitaalisesti.

Auditoinnit kiinnostavat valtakunnallisesti

Riverian rehtorin Esa Karvisen mukaan nyt yhteistyössä kauppakamarin kanssa toteutetut auditoinnit ovat herättäneet mielenkiintoa myös muissa ammattioppilaitoksissa, ja asiasta ovat olleet kiinnostuneita myös suomalaiset yrittäjäjärjestöt.

Tämän kiinnostuksen perusteella jää nähtäväksi tuleeko tästä jatkossa malli, jota tullaan toteuttamaan yleisemmin myös muissa ammattiopetusta tarjoavissa organisaatioissa. Tämä voisi valtakunnallisesti tarjota yhden mahdollisuuden lisätä yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja samalla auttaa yrityksiä jatkuvasti pahenevassa työvoimapulassa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppakamarilehdessä 1/2022.