Maakunnan työelämän ja oppilaitosten yhteistyön vahvaa kehittämistä työelämäauditoinnilla

Työnantajat koulutuksen tukena -hankkeessa (TKT-hanke) Karelia ammattikorkeakoululle toteutettavien työelämäauditointien tarkoituksena on työelämän ja oppilaitosyhteistyön syventäminen ja Karelian koulutusvastuualueiden toiminnan kehittäminen.

Kauppakamarin toteuttama työelämäauditointi on pioneerityötä koko oppilaitoskentässä valtakunnallisesti.TKT-hankkeessa on elokuusta alkaen valmistauduttu Karelialle toteutettavaan työelämäauditointiin. Kaikki 18 koulutusvastuualuetta auditoidaan maakunnan työelämän asiantuntijoiden toimesta.

Jokaiseen auditointitilaisuuteen osallistuu kuusi auditoitavan vastuualueen työelämän edustajaa. Kauppakamarin auditointiin pyytämät yritysten tai organisaatioiden edustajat ovat olleet erittäin innostuneita mahdollisuudesta kehittää yhteistyötä.

- Kauppakamarin työelämäauditointi on Karelialle monestakin syystä ajankohtainen. Ollemme ammattikorkeakouluna aina kiinnostuneita työelämäläheisestä yhteistyöstä. Haluamme kuunnella loppuasiakastamme herkällä korvalla. Kauppakamarin TKT -hanke antaa siihen meille loistavan mahdollisuuden. Toimintamme kehittämisen kannalta työelämän näkökulma yhteistyöstä ja kumppanuudesta on suorastaan elinehtomme. Kansallinen arviointineuvosto arvioi syksyllä 2023 Karelia-ammattikorkeakoulun, joten tämä auditointi antaa meille ensikäden tietoa työelämäyhteistyöstä. Yhteistyö Kauppakamarin kanssa on ollut sujuvaa ja mutkatonta. Odotamme auditoinnilta paljon, sanoo Karelia-ammattikorkeakoulun vararehtori Pekka Auvinen.
Lisätietoja hankkeesta:
Liisa Porento p. ​​​​050 374 5641, liisa.porento@kauppakamari.fi
Matti Yrjänä p. 0400 350 131, matti.yrjana@kauppakamari.fi


Artikkeli julkaistu aiemmin Pohjois-Karjalan kauppakamarilehdessä 4/2022.

Kauppakamarilehti 4/2022 | Pohjois-Karjalan kauppakamari (pohjoiskarjalankauppakamari.fi)