Vastuullisuus on valttia globaalissa muutoksessa

Tiedonvälitys ja digitalisaatio ovat mullistaneet yhteiskuntaa ja lisänneet tehokkuutta. Tiedonsaanti on helpompaa kuin koskaan ennen melkeinpä missä maailman kolkassa tahansa. Nämä trendit luovat myös uutta liiketoimintaa. Konkreettisesti digitalisaatio näkyy esimerkiksi biotaloussektorilla paperin käytön muutoksena, lukijoiden siirtyessä digi-lehtiin ja -kirjoihin. Samaan aikaan verkkokauppa, pakkausteollisuus ja logistiikka näyttelevät yhä suurempaa roolia kaupan arkipäivässä.


Kehitystrendillä on kääntöpuolensa. Maapallon väkiluku kasvaa nopeasti ja kehittyvien maanosien asukkaiden tulotaso nousee. Tämä on lisännyt luonnonvarojen kulutusta, ruoan tuotantoa, liikenteen määriä sekä energian tarvetta. Päästöjen ja jätteen määrä on moninkertaistunut kiihdyttäen ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos on todellinen uhka yhteiskunnalle. Meidänkin ilmastomme lämpenee samalla kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Emme yksin pysty ilmastonmuutosta ja ympäristönkuormitusta pysäyttämään. Mutta pienistä puroista kasvaa tässäkin asiassa iso virta. Siksi jokaisen toimijan on huomioitava se omassa toiminnassaan.


Vastuullisuuden ja ympäristöasioiden huomioinnin merkitys liiketoiminnalle korostuvat. Olennaisena osana vastuullisuutta on siitä selkeästi viestiminen. Kuluttajat ovat yhä valveutuneempia ja seuraavat yritysten toimintaa ja viestintää. Näin kuluttajat arvottavat yritysten palveluja ja tuotteita, mikä vuorostaan luo kilpailuetua.


Vastuullisuus ja ympäristön huomioiminen luovat myös aivan uutta liiketoimintaa kiertotaloudessa. Kiertotalous onkin yksi kasvavimmista liiketoiminta-alueista Euroopan Unionin alueella. Se on myös selkeä painopistealue Euroopan Unionin strategiassa ja päätöksenteossa. Kiertotalous avaa liiketoimintamahdollisuuksia myös Pohjois-Karjalaan.


Maakuntamme elinvoimaisuuden perusta on ollut, ja tulee olemaan myös tulevina vuosikymmeninä, vahva biotaloussektori. Vastuullisella metsänhoidolla ja säännöllisellä uudistamisella pystytään hyödyntämään metsien paras kasvukausi biotalouden tarpeisiin sekä maksimoimaan tämän arvokkaan hiilinielun käyttö unohtamatta metsän muita arvoja.


Pohjois-Karjalan kauppakamari on tehnyt työtä maakunnan elinvoimaisuuden eteen jo 65 vuotta. Tässä ajassa maailma ja toimintaympäristömme ovat muuttuneet voimakkaasti. Vastuullisuudella ja hyvällä yhteistyöllä kaikkien toimijoiden kesken pysymme mukana myös tulevaisuudessa.

Ari Mononen
puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan kauppakamari