Kauppakamarien kysely: reilu viidennes Pohjois-Karjalan yrityksistä pelkää konkurssia

Kauppakamarien valtakunnalliseen kyselyyn koronan vaikutuksista vastasi lähes 4000 yritystä. Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi yli 100 yritystä, suurimpina toimialoina teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa ja palvelutoiminta. Vastaajista yhteensä vajaa 60 prosenttia oli yli 10 henkilöä työllistäviä ja 45 % liikevaihdoltaan vähintään kahden miljoonan euron yrityksiä.


”Perusviestinä meidän jäsenten vastausten osalta on, että pidetään elinkeinoelämän rattaat pyörimässä. Yritykset reagoivat käytettävissä olevien keinoin kysynnän laskuun. Valtiohallinnolta toivotaan joustoa lakisääteisten maksujen maksuaikatauluihin ja kaikkien sanktioiden poistamista. Lisäksi toivotaan helpotuksia työvoiman joustavuuteen kysynnän muuttuessa. Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, jonka mukaisesti yritykset sopeuttavat toimintaansa. Oleellista on kaikkien terveys ja sen mukaan toimenpiteet pitää suunnata. Taloudelliset vaikutukset voivat olla pitkät, mutta turhaa ylireagointia tulee välttää”, korostaa Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi.


93 prosenttia vastaajista katsoo, että koronaepidemia vaikuttaa yrityksen toimintaan ja noin puolella kaikista vastaajista se on jo vaikuttanut negatiivisesti liikevaihtoon. Vain alle 10 prosenttia ei odota epidemian vaikuttavan liikevaihtoon seuraavan kahden kuukauden aikana.


”Noin neljännes yrityksistä on antanut lomautusvaroituksen tai kutsun YT-neuvotteluihin, mutta kuitenkin yli puolet vastaajista arvioi, ettei yrityksen tarvitse lomauttaa tai irtisanoa henkilökuntaa seuraavan kahden kuukauden aikana”, toteaa Vuojärvi.


21 prosenttia vastaajista kokee yrityksensä konkurssiriskin nousseen merkittävästi.


”Hyvin kiteytetty perusviesti on: jos valtiovallan päätöksellä toiminta keskeytyy, työnantaja ei voi olla kustannusten maksaja. Lisäksi kaivataan rauhoittavia viestejä ja selkeitä ohjeita viranomaisilta. Veroihin ja muihin lakisääteisiin maksuihin ja toimitilavuokran maksuun kaivataan joustoa ja vähintään lisämaksuaikaa. Joustavuutta rahoittajilta, jotta vaikean vaiheen yli päästäisiin. Lisäksi toivotaan helpotuksia työvoiman nopeaan sopeuttamiseen kysynnän laskuun”, luettelee Vuojärvi.
Kysely lähetettiin kaikille Suomen kauppakamarien jäsenyrityksille ja vastausaika oli 16.–17.3.2020. Vastauksia kertyi yli 3800, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyestä vastausajasta huolimatta.


Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan kauppakamari,
toimitusjohtaja Matti Vuojärvi
p. 0500 170 600
matti.vuojarvi@kauppakamari.fi