Kauppakamarikysely: Yrityksiltä tuki voimakkaalle veroelvytykselle

Voimakkaat verotoimenpiteet, kuten tuloveron alennukset, kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja ravintolaruoan ja anniskelun tilapäinen alv-alennus ovat kauppakamarien jäsenyritysten mielestä tehokkaat elvytyskeinot, kun koronan jäädyttämää taloutta yritetään polkaista taas käyntiin. Myös tiestön ja raideliikenteen korjaus- ja parannusinvestoinnit saivat kyselyyn vastanneilta myönteisen tai erittäin myönteisen arvion.

Kyselyyn vastasi lähes 3400 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Pohjois-Karjalassa kyselyyn vastasi 120 yritystä. Vastanneista noin kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput eli reilut 3000 olivat työnantajayrityksiä. Kauppakamarin kysely oli järjestyksessään viides.

”Kyllä tämä selvin sanoin osoittaa sen, että yritykset odottavat hallitukselta nyt voimakkaita verotukseen liittyviä elvytystoimenpiteitä. Toivon, että hallitus luottaa siihen, että yritykset tietävät, miten ja millä keinoin kulutuskysyntä ja sitä myöten koko talous saadaan Suomessa nousuun”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

”Myönteisesti tai erittäin myönteisesti kotitalousvähennyksen kasvattamiseen ja omavastuuosuuden puolittamiseen suhtautui kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia. Lähes yhtä moni, 77 prosenttia, piti ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentamista väliaikaisesti kymmeneen prosenttiin myönteisenä tai erittäin myönteisenä elvytyskeinona. Ansiotuloveronalennus sai 67 prosentin kannatuksen ja nopeat panostukset tiestön korjaukseen saivat yli 75 prosentin kannatuksen yrityksiltä.”, toteaa Matti Vuojärvi Pohjois-Karjalan kauppakamarilta.

”Kyselyn vastauksista hallitus saa hyvän pohjan lisätalousarvioneuvotteluihin ensi viikolle. Nyt hallituksen on oltava rohkea ja nostettava Suomi ylös kuopan pohjalta. Ideologiset syyt eivät saa olla nyt este väliaikaiselle veroelvytykselle, vaan on käytettävä nopeita ja tehokkaita keinoja. Toivottavasti yritysten ääntä kuullaan, sillä kyse on ennen kaikkea suomalaisten työpaikoista”, Romakkaniemi sanoo.

”Tilanne on edelleen synkkä, mutta kenties pieniä valonpilkahduksiakin viimeisestä kyselystä on havaittavissa”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Kotamäen mukaan valonpilkahdukseksi voi sanoa sitä, että aiempaa suurempi osa yrityksistä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana.

“Maaliskuun puolessa välissä näiden yritysten osuus oli vain kuusi prosenttia, kun nyt lukema näytti 16 prosenttia. Sama ilmiö näkyy myös henkilöstöpuolella sekä siinä, kuinka suuri osa yrityksistä kokee konkurssiriskinsä kohonneen merkittävästi. Luvut ovat kuitenkin edelleen todella karut, nyt ne ovat vain asteen verran vähemmän karuja. Kriisi ei siis todellakaan ole ohi – kaukana siitä”, Kotamäki sanoo.

Romakkaniemi muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää, että hallitus tekee nyt oikeita ja kaivattuja päätöksiä ensi viikon lisätalousarvioneuvottelussaan.

“Jos yritykset kaatuvat, tuhoutuvat samalla työsuhteet eli työpaikat ja koko kansantalous kärsii. Tämä kehityssuunta tulee välttää kaikin keinoin. Kukaan ei halua taas pitkää matalan kasvun kautta, vaan nyt on kylmäkäynnistettävä talous”, Romakkaniemi sanoo.

Avoimissa vastauksissa Pohjois-Karjalan yrityksistä tuli mm. seuraavia ajatuksia:

  • Suomea on avattava määrätietoisesti ja nopeammin sieltä, missä ei ole tartuntoja tai on vähän. Missä korona riivaa, niin siellä tiukemmat rajoitukset. Suomi ei ole samanlainen tässäkään asiassa.
  • Rajoitukset ovat olleet terveyden kannalta hyviä ja välttämättömiä. Kuitenkin on ensiarvoisen tärkeää tukea yrityksiä, ettei työttömyys räjähdysmäisesti nouse. On nähtävä panostusten vaikutus pitkällä tähtäimellä.
  • Muistetaan ihan normaalit etäisyydet ja kuten aina, hygieniasta pidettävä huolta.Keskuskauppakamarin ehdottamiin elvytystoimiin tutustua täällä.

Kauppakamarien kysely tehtiin 18.5.2020. Kyselyyn vastasi 3392 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.–17.3, 30.3, 20.4 ja 4.5.


Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan kauppakamari,
toimitusjohtaja Matti Vuojärvi
p. 0500 170 600
matti.vuojarvi@kauppakamari.fi