Yrityspäättäjät kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä – komponenttien ja raaka-aineiden toimitusvaikeudet ja kohonneet hinnat aiheuttavat vaikeuksiaSuomalaisista yrityspäättäjistä 73,5 prosenttia haluaisi Suomen liittyvän puolustusliitto Naton jäseneksi, selviää kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä jäsenyyttä vastustaa 7,1 prosenttia ja 19,4 prosenttia ei osaa sanoa. Yrityspäättäjien tuki Nato-jäsenyydelle on siis vielä suurempi kuin tuoreiden mielipidemittausten mukaan kansalaisten tuki Nato-jäsenyydelle. ”Pohjois-Karjalassa yrityspäättäjistä noin 72 prosenttia haluaisi Suomen liittyvän Naton jäseneksi, yksikään ei vastustanut ja 27,8 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa”, kertoo toimitusjohtaja Antti Toivanen Pohjois-Karjalan kauppakamarista. ”Kansainvälisten investointien saaminen vaatii turvallisen toimintaympäristön”, Toivanen jatkaa.

Ideaalitilanteessa yritysten ja elinkeinoelämän ei tarvitsisi olla huolissaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin muuttanut ihan kaiken. Kyselyn viesti on hyvin selvä: yrityksissä koetaan, että Nato-jäsenyys loisi turvaa ja vakautta myös yrityksille ja elinkeinoelämälle ja sitä myöten kaikille meille suomalaisille”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kysely tehtiin 15.–17.3. ja siihen vastasi lähes 2000 kauppakamarien jäsenyritystä ympäri Suomen kaikilta eri toimialoilta. Pohjois-Karjalasta kyselyyn vastasi 61 yritystä.

Kyselystä selviää myös, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet ja hinnannousu aiheuttavat yrityksille enenevässä määrin vaikeuksia. 40,1 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu rajoittaa yrityksen toimintaa ja 32,6 prosenttia vastasi, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet haittaavat toimintaa. Vastaajista 31 prosenttia kertoi, että myös logistiikkavaikeudet ja siihen liittyvät kohonneet kustannukset vaikeuttavat toimintaa. ”Pohjois-Karjalassa noin 30 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi, että raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu rajoittaa yrityksen toimintaa, 23 prosentilla toimintaa vaikeuttivat logistiikkavaikeudet ja siihen liittyvät kohonneet kustannukset ja 18 prosenttia kärsi raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeuksista”, Toivanen kertoo.

”Nämä ovat ongelmia, jotka näkyvät nyt normaalia enemmän eli ovat ainakin osin sodan aiheuttamia. Nämä ongelmat haittaavat nyt yrityksiä ja vääjäämättä näkyvät myös kuluttajille pian esimerkiksi tietynlaisten tuotteiden saatavuusongelmina”, Romakkaniemi sanoo.

Lisäksi yrityksiä vaivaa edelleen pula osaavasta työvoimasta. 41 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan toimintaa. ”Pohjois-Karjalassa tämä luku oli 18 prosenttia”, toteaa Toivanen.

Venäjän sodalla ja pakotteilla vaikutuksia lähes kahdelle kolmasosalle yrityksistä

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 62 prosenttia sanookin, että Venäjän sota ja pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan joko merkittävästi tai jonkin verran. Yrityksistä 25 prosenttia vastaa, etteivät sota ja pakotteet vaikuta yrityksen toimintaan millään lailla. Reilu 12 prosenttia ei vielä osaa sanoa, onko sodalla ja pakotteilla merkitystä yrityksen toimintaan. ”Pohjois-Karjalassa kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 79 prosenttia kertoo, että Venäjän sota ja pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan joko merkittävästi tai jonkin verran. Noin 10 prosenttia vastaa, etteivät sota ja pakotteet vaikuta yrityksen toimintaan millään lailla ja 8 prosenttia ei vielä osaa sanoa, onko sodalla ja pakotteilla merkitystä yrityksen toimintaa”, summaa Toivanen.

”Yritykset ymmärtävät hyvin pakotteiden tarpeellisuuden, eivätkä vastusta niitä. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että niistä aiheutuu monille yrityksille merkittäviä vaikeuksia, kuten on jo nähty. Tämä vaatii yrityksiltä monenlaisia sopeutuksia sekä strategian uudistamista. Suomalaisella osaamisella on onneksi kysyntää maailmalla”, sanoo Romakkaniemi.

Kysely tehtiin 15.–17.3. ja siihen vastasi 1926 kauppakamarien jäsenyritystä kaikilta eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä.

Lisätiedot:
Antti Toivanen
Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja
puh. 050 327 7732
antti.toivanen@kauppakamari.fi