Kauppakamarit aloittavat yhteistyön Startup Refugeesin kanssa ukrainalaisten työllistämiseksi


Kauppakamarit ympäri Suomen aloittavat yhteistyön maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia työllistymään auttavan Startup Refugeesin kanssa. Suomeen on tullut lyhyessä ajassa kymmeniä tuhansia ukrainalaisia, jotka haluavat työllistyä mahdollisimman pian. Kauppakamarit saattavat yhteen työvoimaa kaipaavia jäsenyrityksiään, työpaikkoja välittävän Startup Refugeesin palvelut sekä työtä kaipaavat ukrainalaiset.

”Kauppakamareilla ja yrityksillä on ollut valtava halu tehdä jotain konkreettista ukrainalaisten auttamaiseksi. Tämä on erinomainen tapa; voimme auttaa sotaa pakenevia ukrainalaisia sekä samalla helpottaa yritysten osaajapulaa”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kauppakamarien viime syksynä tekemän jäsenyrityskyselyn mukaan peräti 75 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kärsii osaajapulasta. Tarvetta on niin asiantuntijatason työntekijöistä kuin ns. duunareistakin.

Sotaa paenneet ukrainalaiset ovat keskimäärin hyvin koulutettuja. Startup Refugeesin toiminnanjohtajan Elisa Vepsäläisen mukaan ukrainalaisten joukossa on hyvin monenlaisia osaajia, niin korkeasti koulutettuja kuin myös vähemmän koulutettuja.

”Ukrainalaiset ovat erittäin motivoituneita aloittamaan työt vaikka heti. Moni kertoo haluavansa töitä, ihan mitä vaan päästäkseen alkuun. Olemme iloisia, että voimme tarjota Startup Refugeesin palvelun kauppakamareiden jäsenyritysten käyttöön. Kauttamme voi etsiä monien eri alojen osaajia ja motivoitunutta työvoimaa erilaisiin tarpeisiin”, sanoo Vepsäläinen.

Kauppakamareilla on yhteensä yli 21 000 jäsenyritystä kaikilta eri toimialoilta.
”Uskon, että yhteistyö Startup Refugeesin kanssa on kaikille osapuolille myönteinen. Ukrainalaiset saavat töitä ja pääsevät kotoutumisen alkuun ja työvoimapulasta kärsivät yritykset saavat osaajia”, sanoo Romakkaniemi.

Keskuskauppakamari teki jäsenkyselyn tammikuussa 2022. ”Pohjois-Karjalassa ulkomaalaisia työntekijöitä on rekrytoinut 31,6 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ja 43,6 % aikoo jatkossakin rekrytoida. Pohjois-Karjalassa lähes 71 % yrityksistä tarvitsee osaajia työntekijätehtäviin, asiantuntijatehtäviin 35,3 % ja johtotehtäviin 11,8 %”, kertoo Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen.

Aiemman Osaajapula-kyselyn tuloksista selvisi, että pohjoiskarjalaisista yrityksistä 70 % koki pulaa osaavasta työvoimasta sekä 70 % koki työvoimapulan rajoittavan kasvua ja liiketoimintaa”, täsmentää Toivanen.

”Kysyin tällä viikolla tapaamiltani ukrainalaisilta, mikä heillä on haaveena, kun olette löytäneet asunnon. Vastaus oli työpaikka. Nyt olisi sitoutunutta, osaavaa työvoimaa tarjolla. Kun on oikea asenne, tiedot ja taidot on aina hankittavissa – myös kielitaito. Työ on paras tapa integroida ukrainalaiset aikuiset suomalaiseen yhteiskuntaa. Toivon, että pohjoiskarjalaiset yritykset ottavat tämän mahdollisuuden avoimesti vastaan”, sanoo Toivanen.

Kauppakamareilla on yhteensä yli 21 000 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin miljoona työntekijää.

Startup Refugees on voittoa tavoittelematon toimija, joka tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Startup Refugees on välittänyt yli 1 300 työpaikkaa, kouluttanut yli 400 aloittelevaa yrittäjää ja kartoittanut yli 6 000 vasta maahan muuttaneen osaamisen.

Lisätietoja:
Antti Toivanen
Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja
puh. 050 327 7732
antti.toivanen@kauppakamari.fi