Kauppakamarit: Ratkaisut ammattidieselin käyttöön ottamiseksi on tehtävä kiireellisestiPoikkeuksellinen ja erittäin nopea kuljetuskustannusten nousu iskee erityisen kovaa suomalaisiin kuljetusyrittäjiin ja Suomen logistiseen kilpailukykyyn. Kauppakamarit peräänkuuluttavat nopeita toimenpiteitä yritysten auttamiseksi ja esittävät yhtenä ratkaisuna ammattidieselin käyttöönottoa.

”Poikkeuksellisen kovaan polttoaineen hinnannousuun on vastattava nyt. Tarvitaan nopeita toimia, kuten ammattidieselin käyttöönottoa, joiden avulla rakennetaan silta yrityksille vaikean tilanteen yli. Aikaa odottaa vaikkapa vuoden päähän ei ole”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Ammattidiesel tarkoittaa kuorma- ja linja-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta. Dieselin hinnannousu on vaikuttanut merkittävästi sekä kuljetusyritysten toimintaan, että suomalaisten yritysten logistiseen kilpailukykyyn verrattuna kilpailijamaihin. Tulevaisuudessa logistiikan kustannuksia tulevat lisäämään myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut.

Wood muistuttaa, että tulossa on lisäkustannuksia maantieliikenteen lisäksi myös merenkulkuun ja ilmailuun. Samaan aikaan kuljetusyrittäjien tulisi kyetä investoimaan puhtaampaan kalustoon liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

”EU-lainsäädäntö antaa mahdollisuuden ammattidieselin käyttöönottoon. Kuljetusyrittäjät voivat kuorma- ja linja-autojen osalta hakea polttoaineverosta palautusta. Tällä nopealla toimella, joka on täysin Suomen omissa käsissä, tasattaisiin tilannetta kilpailijamaihin nähden ja autetaan kuljetusyrityksiä tämän hetken kriittisessä tilanteessa. Päätöksiä keinoista ei yksinkertaisesti ole varaa jäädä odottamaan, helpotusta akuuttiin tilanteeseen on saatava heti. Ammattidiesel voidaan ottaa käyttöön myös ns. kustannustukena, samalla mallilla kuin koronapandemian aikana yrityksiä tuettiin akuutin kriisin yli“, sanoo Wood.

”Tämä asia on olennaisen tärkeä pohjoiskarjalaisille yrityksille. Maantieteelliset etäisyydet ovat maakunnassamme pitkiä ja muu maailma on meistä syrjässä. Viime viikolla tehdyssä kauppakamarikyselyssä raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu rajoittaa jo liiketoimintaa 30 %:lla Pohjois-Karjalasta kyselyyn osallistuneista yrityksistä. Kun tämän lisäksi haasteena on logistiikkavaikeudet ja siihen liittyvät kohonneet kustannukset, on tehtävä pikaisesti ratkaisuja. Erityisesti bioenergiatuotantoon ja metsäteollisuuden kuljetusketjuihin kohdistuva kuljetuskustannuksien kasvu vie toimialalta kilpailukyvyn. Ammattidiesel -päätös on tehtävä heti.”, kommentoi toimitusjohtaja Antti Toivanen Pohjois-Karjalan kauppakamarilta.


Antti Toivanen
Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja
puh. 050 327 7732
antti.toivanen@kauppakamari.fi