Liikkeessä, mutta läsnä


Kuulun sukupolveen, jonka muisti ulottuu ihmisten ja tavaran vapaan liikkuvuuden aikaan. Kuulun perheeseen, jossa liike on normaali olotila. Minulle kattavan liikenneverkoston ja mobiilin tietoliikenteen mahdollistama aina avoin maailma on ollut itsestäänselvyys.

Viime vuosina illuusioni on ottanut kolhuja. Suomen tieverkoston heikentyvä kuntopakotti taistelemaan sen edestä, että voimme toimia Pohjois-Karjalassa. Ilman raskaisiin kuljetuksiin soveltuvaa tiestöä yrityksemme olisi ollut pakkomuuton taivaltavan muutoksen edessä. En uskonut, että teiden kunnossapitoon vaaditaan niin paljon vaikuttamista, ellen olisi sitä itse todistanut.

Brexit muistutti ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden arvosta. Tukkeutunut Suezin kanava puolestaan osoitti merilogistiikan merkityksen maailman toiminnalle. Näiden yksittäisten tapausten lisäksi globaalin logistiikan häiriöistä ja pitkälle viritetyistä tuotantoketjuista kärsivät parhaillaan niin kuluttajat kuin yritykset, suoraan tai välillisesti.

Koronan vaikutukset yksilöiden liikkumisenvapauteen ja matkustamiseen ovat niin poikkeuksellisia, että on parempi antaa tutkijoiden paneutua asiaan lähitulevaisuudessa. On varmaa, että vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen, etenkin nuoren sukupolven kautta.

Kun fyysinen liike on vaikeutunut, niin tietoliikenne on muuttunut entistä ar-vokkaammaksi. Sen ansiosta maailma on edelleen avoin. Vuosia rakennettu luottamus yrityksissä ja verkostoissa mahdollistaa sujuvan yhteistyön etänäkin. Järjestelmät tarjoavat keinot ratkaista miltei mitä tahansa. Maapallon toinen laita on sekunnin, eikä vuorokauden matkustamisen, päässä.

Odotan uteliaana liikkumisen ja liikenteen tulevaisuutta. Itsestäänselvänä uskallan pitää enää sitä, että ihmisten kohtaaminen on minulle arvokkainta. Silloin on parasta olla läsnä eikä liikkeessä.


Mia Mantsinen
Pohjois-Karjalan kauppakamarin varapuheenjohtaja


Juttu julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamari-lehdessä 3/2021.