Osaamisen rullaava jatkumo tuo iloa ja motivaatiota


Moni meistä miettii, kuinka osaamiseni kantaa tänään, entä huomenna? Samaa kysymystä pohtivat myös yritykset: Mikä on nykytilanteemme ja mitä osaamista tarvitsemme, jotta saavutamme tavoitteemme?

Yrityksen näkökulmasta osaamistatarvitaan niin asiakaskokemuksen kuin kilpailukyvyn ja kasvun tavoitteiden toteutumiseksi. Se tulee nähdä myös vahvana osana työkykyä, sillä ovathan riittävät taidot työn sisältöön nähden merkittäväosa työhyvinvointia ja jaksamista. Lisäksi henkilöstön kehittymisestä huolehtiminen sisältyy olennaisesti yritysten vastuullisuustyöhön.

Yksilön näkökulmasta osaaminen luo työhyvinvoinnin lisäksi motivaatiota, kaiken kaikkiaan työn iloa. Ammatillisen osaamisen rinnalla kerrytetään työelämätaitoja, joiden on pysyttävä muuttuvan maailman ja toimintaympäristön mukana. Joustavuus, itseohjautuvuus, tiimityötaidot, ajanhallinta ja vuorovaikutustaidot ovat listankärjessä. Avoimessa maailmassa toimiessa myös kielitaitoa tulee vaalia ja sparrata.

Osaamiskehittämisen ähkyä voidaan välttää pitämällä kehitys normaalina osana arkipäivää. Kun kehittäminen on luontevasti rullaava jatkumo, uuden rakentaminen on iloista. Sitä toivon tavoiteltavan – osaamisenkerryttämistä, joka tuottaa onnistumisia ja ahaa-elämyksiä, ja on mahdollistavaa ja nautittavaa. Yksilön iloitessa kasvustaan, paras palkinto työnantajalle voi olla vahvasti motivoitunut henkilöstö, joka on valmis antamaan parastaan.

Elämme aikakautta, jossa työsuhteidenkesto vaihtelee paljonkin. Jokainen työntekijä vastaa työmarkkinakelpoisuudestaan eli valmiuksistaan työn vaihtuessa. Myös esimiehillä on tilanteessa vastuunsa. Heiltä tulee löytyä johtamistaitoja, jotka mahdollistavat sujuvan siirtymän uusiintyötehtäviin tai uuteen työpaikkaan.

Vuosien varrella kertynyt oppi monipuolistaa työntekijän osaajaprofiilia ja laajaa ymmärrystä. Oppiakseen uutta, kenenkään ei tarvitse ”oppia pois” jostakin. Riittää, kun opettelee tekemään uudella tavalla.

Kannustan kaikkia uudistamaan ja raikastamaan ajatteluaan, ja pysähtymään tämän kysymyksen äärelle: Mikä osaaminen on olennaista meille juuri nyt, ja etenkin huomenna?


​​​​​​​Jaana Reimasto-Heiskanen
puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan kauppakamari


Juttu on julkaistu aiemmin Kauppakamarilehdessä 1/2022.