Outokummun Metalli Oy: "Digitaalisuus on jatkuva projekti"


Kuvassa toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen ja tuotantopäällikkö Mika Mustajärvi.
Kuva: Antti Ryynänen Entra Marketing Oy

AUTOMAATIOTA JA ROBOTIIKKAA JO VUOSIA HYÖDYNTÄNEELLE MAAILMAN SUURIMMALLE HARVESTERIPÄIDEN RUNKOJEN VALMISTAJALLE DIGITAALISUUS ON OLLUT LUONTEVA SEURAAVA ASKEL.

Järeiden harvesteripäiden ja kuormainkourien valmistus maailmanluokan lopputuotteiksi sisältää kymmeniä vaiheita, joiden seurantaan digitaaliset järjestelmät ovat tuoneet lisä-tehoa. Samalla laatu ja asiakastyytyväisyys ovat parantuneet.

– Digitaalisten työkalujen avulla olemme esimerkiksi parantaneet erilaisia ilmoitusjärjestelmiä ja raportointia sekä päässeet eroon paperisesta dokumentaatiosta, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen.

HYVÄSTIT EXCELEIDENTULOSTAMISELLE

Yksi Outokummun Metallissa toteutetuista muutoksista on ollut tuotantotilanteen visualisointi.

– Tavoitteena oli, että tuotannon etenemisen seuraamiseen ei enää tarvittaisi Exceleiden päivittämistä ja paperille tulostamista, kertoo Paakkunainen.

Reilut pari vuotta sitten toteutettu hanke on helpottanut tiedon jakamista ja ymmärtä-mistä. Visualisoitu tuotantoprosessi on kaikkien nähtävissä reaaliaikaisesti, joten kaikilla on tilanteesta yhteinen käsitys. Onnistuneen lopputuloksen takasi sujuva yhteistyö teollisuuden digiratkaisuihin erikoistuneen Collapick Company Oy:n kanssa.

– Mukaan tarvitaan asiantunteva kumppani, joka pystyy kertomaan vaihtoehtoisista ratkaisuista, Paakkunainen toteaa ja muistuttaa, että eri tarpeisiin tarvitaan eri järjestelmät.

Yhteistyö on sittemmin vahvistunut entisestään, ja nykyään Outokummun Metalli on Collapick Company Oy:n osakas.

YLITSEVUOTAVA TOIVEIDEN TYNNYRI

Jarmo Paakkunaisen mukaan yrityksessä täytyy olla sekä tahtoa asioiden kehittämiseen että ymmärrys siitä, mitä haetaan. Digitaalisuuteen saattaa kohdistua tynnyrillinen toiveita, joita on mahdotonta toteuttaa sellaisenaan.

– Haaste tulee monesti siitä, että toiveita on valtavasti. Siksi priorisointi ja kokonaisuuden pilkkominen toteutuskelpoisiksi osiksi on tärkeää, Paakkunainen muistuttaa.

Kun tähtäimessä on tiedonkulun parantaminen ja oman työn hallinnan helpottaminen, löytyy motivaatiota omaksua uusia käytäntöjä ja opetella uusia järjestelmiä. Kun näkee ja kokee hyödyn itse, syntyy innostus. Se on inhimillistä.

RESURSSITOIKEISIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja listaa kehittämisen hyötyjä, joista tärkein on yhä tyytyväisempi asiakas.

– Pystymme vastaamaan asiakkaalle annettuun lupaukseen aina vain laadukkaammin. Tiedon jakaminen ajantasaisesti kohdentaa toimenpiteet ja resurssit oikeisiin asioihin, oikealla hetkellä.

Kun aiemmin tunteja kului tiedon kirjaamiseen, raportointiin ja datan analysointiin, nyt metallipajan työnjohtajat seuraavat tilannetta räätälöidyn ohjelman kautta. Digi vapauttaa näin aikaa tehtäviin, joita ratkaisemaan tarvitaan ihmisen osaamista.


Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 4/2020. Juttu Anu Ruusila, Cordial Communication Oy.