Sitoutunutta yhteistyötä maakuntahengessä


Ensimmäinen työpäiväni yrittäjäjärjestössä on jäänyt minulle mieleen kouriintuntuvasti. Samana aamuna, 15. tammikuuta 2007, ilmoitettiin Joensuun Perloksen toiminnan lopettamisesta. Tuotannon loppuminen oli surullista, ja samalla se osoitti maailman työnjaon muutoksen suuntaa.

Tuosta murheellisesta tapahtumasta poiki myös hyvää. Alueemme elinkeinotoimijoiden yhteistyö kehittyi erinomaiseksi, mikä toimii edelleenkin. Yhteistyön vahvimpana moottorina toimi tuolloinen Josek Oy, toimitusjohtaja Keijo Mutasen johdolla. Tilanteessa luotiin onnistuneita toimintamalleja, joita käytettiin myöhemmin vastaavissa tilanteissa myös muualla Suomessa.

Perlos oli mieliinpainuva tapaus, vaikka työ työpaikkojen puolesta onkin jatkuvaa. Etenkin valtiovallan toimet työpaikkojen vähentämisessä usein ovat jääneet vähälle huomiolle. Pohjois-Karjala on usein kärsijän roolissa, kun eri hallinnonaloja on karsittu.

​​​​​​​Pohjois-Karjalan yrityksissä on lähes poikkeuksetta vahva maakuntahenki. Se on taannut työrauhan ja säilyttänyt toiminnot täällä. Sydämellinen kiitos kaikille teille sadoille yrityksille siitä.

Toivottavasti tulevaisuus on valoisa, yritykset menestyvät ja syntyy myös uusia menestystarinoita. Tulevien vuosikymmenten visioihin nostan muun muassa biotuotteidenjalostuksen, mineraalien hyödyntämisen, tuulivoiman, kierrätyksen, puhtaan juomaveden, raikkaan luontomme sekä matkailun.

Lähivuosien suurimpana haasteena pidän väestömme ikääntymistä, mikä on todella vakava uhka yritysten työvoiman saannille. Työperäisen maahanmuuton toimet olisi aloitettava tarmokkaasti koko Itä-Suomen voimin. Henkisellä tasolla haluaisin nähdä meidät monikulttuurisena yhteisönä, joka arvostaa ahkeruutta ja suvaitsevaisuutta.

Kauppakamarityössä, jos missä, olen saanut olla puolustamassa yhteistä etua. Perspektiivi on ollut laaja ja yhteinen. Jaettuja huolia on ratkottu ja haasteita selätetty porukalla.

Lähes kaikki kysyvät, mitä tämän jälkeen, kun jäät eläkkeelle? En ole lupautunut mihinkään. Aluksi suunnittelin keskittyväni omiin tekemättä jääneisiin töihin ja hieman omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Mutta on parempi olla sanomatta, ”ei varmasti mitään”.

Kiitos kaikille yhteistyöstä ja menestystä toimissanne. Pitäkää yhdessä maakunnanlippu liehumassa!

Matti Vuojärvi
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan kauppakamari

​​​​​​​Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 3/2021.