Tavoitteena maakuntavastuun voimistaminen


Kauppakamarilla on neljä keskeistä teemaa vuodelle 2022: osaavan työvoiman saatavuus, digitaalisuus, vihersiirtymä ja älyn tuominen palveluihin sekä tuotteisiin. Lisäksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia esitellään jäsenistölle muun muassa hyvinvointialueuudistukseen liittyen. Näiden teemojen parhaat asiantuntijat tuodaan kauppakamarin tilaisuuksiin valottamaan tulevaa ja helpottamaan nopean muutoksen ennakointia.

Uusille urille -seminaarisarja aloitettiin marraskuussa, jolloin pureuduimme yritysten strategisiin valintoihin vuonna 2022 ja siihen, miten alustatalous muuttaa yrityksien liiketoiminta- ja ansaintamalleja.

​​​​​​​Digitaalisuus vaikuttaa yritysten prosesseihin, työtapoihin, teknologiaan, tuotteisiin ja palveluihin. Se johtaa myös uudenlaiseen kilpailuun, asiakaskäyttäytymiseen ja liiketoimintamalleihin. Tämä vaatii yrityksiltä osaamista, jolla tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle ja sitä kautta yrityksille. Myös ”digifantti” on syötävä yrityksissä pala kerrallaan. Kauppakamari on jäsenten tukena tässä kehityksessä.

Tämän lehden teemana on vastuullisuus. Kestävä yritystoiminta ja kiertotalous mahdollistavat paremman jatkuvuuden ja kannattavuuden vaikkapa sivuvirtojen tuotteistamisen kautta. Kestävän kehityksen vaatimuksia on välttämätöntä tarkastella kaikilla yritystoiminnan ja yhteiskunnan tasoilla. Vastuullisuus koskee kaikkia yritystoiminnan osa-alueita ja siihen tulisi sitouttaa koko yrityksen henkilöstö, hallituksesta nuorimpaan työntekijään saakka.

Nyt uuden normaalin kynnyksellä on syytä arvioida rakentavasti mitä on opittu viime vuosien aikana. Parhaat käytännöt tulee tunnistaa ja kehittää niitä edelleen. Uusi normaali tarkoittaa myös entistäkin enemmän vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista. Ei olisi huono ajatus perehdyttää koko henkilökunta pitkän etätyökauden jälkeen uusiutuneisiin monimuotoisiin ja monipaikkaisiin toimintatapoihin.

Me kauppakamarissa haluamme ottaa yhdeksi tehtäväksemme maakunnan toimijoiden yhteen kokoamisen ja tavoitteeksemme maakuntavastuun voimistamisen. Vastuullisuus on perusta kaikille toimillemme. Se tarkoittaa myös tulevan systemaattista ennakointia, jota käsitelläänkin kaikissa keskeisissä ensi vuoden teemoissamme. Kauppakamarin strategia uudistetaan ensi vuonna. Samalla määritellään miten voimme parhaiten palvella jäsenistöämme.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia kauppakamarin toiminnassa aktiivisesti vaikuttaneita työstänne Pohjois-Karjalan elinvoiman vahvistamiseksi. Suuntaamme ensi vuonna vieläkin vahvemmin kohti uusia uria. Toivotan kaikille rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2022!

Antti Toivanen
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan kauppakamari


Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 4/2021.