Uusi haastaa ja palkitseeJokainen meistä kohtaa työurallaan haasteita, jolloin on opeteltava uusia asioita ja taitoja. Tällöin tarvitaan halua muuttua ja kehittää osaamistaan.

Työtehtävien ja -paikkojen vaihdoksissa ihminen joutuu usein epämukavuusalueelleen. Turvallisinta on edetä samassa organisaatiossa, jolloin kaikkea ei tarvitse opetella alusta pitäen. Liian kauan samoissa tehtävissä pysyminen nostaa kynnystä muuttua ja työura saattaa jäädä polkemaan paikoilleen. Tällöin emme enää rohkene ottaa uusia haasteita vastaan.

Esimiehillä on vastuu alaistensa työ- jaurakehityksestä, jotta motivaatio säilyisi. Kannustus uusiin tehtäviin on yksi parhaista palkitsemismuodoista. Haasteiden antaminen on arvostusta.

Irtisanotuksi joutuminen on työntekijälle valtava haaste. Irtisanotun kannalta pidän valitettavana liian pitkiä työttömyyskorvausjaksoja, jotka eivät kannusta toimimaan. Onneksi asiaan on herätty ja korjausliikkeitäon tapahtunut. Niihin kaivattaisiin nopea-tempoisempia, motivoivampia malleja.

Asiat muuttuvat, joitain asioita ei tehdäenää lainkaan. Syntyy haasteita, joihin paneudutaan uusilla ratkaisuilla ja tekniikoilla.Todennäköisesti uusia työmahdollisuuksia syntyy nopeammin kuin vanhoja katoaa. Koulutusvaje kasvaa vääjäämättä ja osaajista tulee pulaa.

Jäntevät ja nopeat tehtävien ja työpaikkojen vaihdokset kuuluvat nykyisin ihmisten elämään. Lisäksi moni sovittaa näiden lomaan erilaiset elämänkokemusta kartuttavat jaksot, kuten ulkomailla asumisen ja reissaamisen.Tällainen elämänmuoto luo työnantajille haasteita, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia alati muuttuvassa työtehtävienkirjossa. Yksi mahdollisuus on työtehtävien suorittaminen missä päin maailmaa tahansa, kiitos nykytekniikan.

Kouluttaminen muuttuu yhä vaativammaksi. Aiheet pirstaloituvat ja tulevat teknisemmik-si. Koulutettavien taitotasojen erot vaihtelevat ja opetuskielten määrä lisääntyy.

Olemme väistämättä sellaisen työvoimapulan edessä, jota ei ratkaista pelkästään suomalaisella työvoimalla vaan myös työperäisellä maahanmuutolla. Työ on mielestäni paras kotouttamismuoto, joten opetusta tulisi tarjota muillakin kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Koulutusjärjestelmän on sopeuduttava asiakkaiden tarpeisiin myös opetuskielten osalta.

Omat haasteensa tuovat kulttuurierot,joihin meidän kaikkien on osittain sopeuduttava. Suomesta täytyy rakentua maa, jossa kaikilla on hyvä ja turvallista tehdätöitä ja asua. Siinä meillä kaikilla on vielä opeteltavaa.


Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 1/2021. Kirjoittajana toimitusjohtaja Matti Vuojärvi, Pohjois-Karjalan kauppakamari.