Vt 23 sekä raideliikenne Pohjois-Karjalan kärkihankkeita - Kauppakamarit kokosivat listan Suomen tärkeimmistä liikennehankkeista

Pohjois-Karjala elää metsästä, metallista ja muovista. Maakunnan pohjoisosissa elintarviketeollisuudella on vahva jalansija. Joensuun seudulla toimii merkittä­viä valtakunnallisia kaupanalan yrityksiä. Rajan yli tapahtuva tavaraliikenne Niiralassa on valtakunnallisesti merkittävä ja on kasvanut vuosittain. Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

  • ”Pohjois-Karjalan tavaravirrasta valtaosa kulkee tällä hetkellä kumipyörillä. Maantieyhteyksien tärkein kohde on Vt 23:n perusparannusten loppuunsaattaminen. Karvion silta on elinkaarensa päässä, eikä mahdollista raskaan liikenteen joustavaa kulkua. Sillan uusiminen turvaa raskaan teollisuuden kuljetusten hoitamisen tulevaisuudessakin”, toteaa Matti Vuojärvi Pohjois-Karjalan kauppakamarilta.

  • Joensuu–Imatra välisen radan korjaamisen ja tasoylikäytävien poistojen avulla voidaan liikennöidä alkuperäisellä nopeustasolla ja päästä siihen, että matkustusaika pääkaupunkiseudulle lyhenee alle neljän tunnin.

  • Karjalan ja Savon ratojen osalta nopeuttaminen noin kolmeen tuntiin toteutuu uudella ratalinjauksella Kouvolasta Porvoon kautta pääkaupunkiseudulle.


Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti on tärkeää Suomen kilpailukyvyn ja päästövähennystenkin näkökulmasta.

”Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja,” sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

”Uskomme siihen, että liikenteen päästöjen puolittaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti on mahdollista saavuttaa. Haluamme omalla toiminnallamme tehdä työtä sen eteen, että edellytykset ovat kunnossa. Meidän on löydettävä keinot, jotka ovat kustannustehokkaita ja taloudellisesti kannattavia yrityksille”, sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.


Wood muistuttaa, että liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspaketti. Kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä.

Liikennehankelistauksen tarkoituksena on tunnistaa alueittain vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla vientikulje­tusten tehokkuus voidaan varmistaa. Kauppakamariverkoston julkaisulla täydennetään kokonaiskuvaa liikenteen nykytilasta ja muutostarpeista, kattaen tasapuolisesti kaikki Suomen eri alueet ja niiden erityispiirteet.

Liite: liikennehankelistaus 2020.pdf
​​​​​​​


Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan kauppakamari,
toimitusjohtaja Matti Vuojärvi
p. 0500 170 600
matti.vuojarvi@kauppakamari.fi

Keskuskauppakamari
Johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka Päivi Wood
p. 050 478 3990
paivi.wood@chamber.fi