Yhteisten asioiden puolestaJoensuun Erä-Urheilu Oy on kauppakamarin yksi pitkäaikaisimmista jäsenistä ja kauppias Jarkko Miinin tietää yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella, että menestyäkseen yrittäjä tarvitsee yhteispeliä.

– Yhdessä tekeminen on itsestään selvä asia. Ennen ei edes puhuttu verkostoitumisesta, vaan tehtiin porukalla ja autettiin toinen toisiaan.

Joensuun Erä-Urheilu on joensuulaisille tuttu urheiluliike vuosikymmenien ajalta, ja ensi vuonna se juhliikin peräti 60-vuotista taivaltaan. Jarkko Miinin on toiminut aktiivisesti kauppakamarin valiokunnissa ja vaikuttaa nykyään sen valtuuskunnassa. Hän kokee, että asiat saavat paljon enemmän painoarvoa, kun niitä hoidetaan yhteistuumin.

– Yritysten ongelmat ovat pitkälti samanlaisia, vain näkökulma vaihtelee toimialan mukaan. Kauppakamarissa jaamme samoja tavoitteita, kuten paremmat edellytykset toimia ja turhan byrokratian poistaminen.

Jarkko Miinin on K-erikoiskauppiasyhdistyksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliitonhallituksen jäsen. Hallitustyöskentelyn kautta hänellä on ollut näköalapaikka urheilu- ja erikoiskaupan alan kehitykseen ja trendeihin.

– Urheilukauppa on erittäin brändikeskeinen toimiala. Suomi on pieni markkina-alue suu-rille valmistajille. Siksi on lyöttäydytty yhteen jo ammoisista ajoista lähtien.

Keväällä juostaan ja pyöräillään

Vuoden takaisen koronan tuoman alkujärkytyksen jälkeen kauppa on Miininin mukaan käynyt mukavasti.

– Asiakasvirrat ovat pienentyneet, mutta yhä suurempi osa sisään tulevista asiakkaista tekee ostoksia, ja kerralla ostetaan enemmän.

Myyntiin vaikuttaa merkittävästi myös sää. Lumen tuprutessa tammikuussa murto-maasuksia myydään täyttä häkää, toisin oli vuosi sitten vesisateen huuhdellessa viimei-setkin latupohjat.

– On vaikea sanoa, mikä johtuu mistäkin. Liikkuvatko ihmiset enemmän koronan vuoksi vai onko kaikki lumisen talven ansiota. Toivottavasti myös valmistajat, kuten Kiteen suksitehdas, hyötyvät hiihtobuumista.

Oman erityisyytensä yhtälöön tuo urheilukaupan rytmi, jonka mukaisesti ostot on tehtävä lähes vuosi ennen sesonkia.

– Juoksu ja pyöräily ovat kovassa nosteessa maailmanlaajuisesti. Juoksujalkineista ja polkupyöristä saadaan keväällä kamppailla, sillä Keski-Euroopan markkinat ovat aivan erikokoluokassa kuin Suomessa.


Joensuun Erä-Urheilu Oy:

  • Perustettu vuonna 1962
  • Jarkko Miinin Erä-Urheilun kauppiaana 33 vuotta elokuussa
  • Intersport-ketjun johtokunnan puheenjohtaja 10 vuotta
  • K-erikoiskauppiasliiton hallituksen pj, K-kauppiasliiton hallituksen jäsen.
  • Pohjois-Karjalan kauppakamarin valtuuskunnan jäsen


Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 1/2021. Juttu Anu Ruusila, Cordial Communications Oy.