Yritykset eivät kohtaa opiskelijoita verkossaTutkimme syksyn 2020 aikana Työnantajat koulutuksen tukena -hankkeessa alueemme pk-yritysten näkyvyyttä sekä opiskelijoiden työelämän tuntemusta. Kävimme läpi alueen 10–50 henkilöä työllistävien yritysten verkkosivuja, sosiaalisen median päivityksiä, hakukonenäkyvyyttä sekä työnantajamarkkinoinnin sisältöjä.

Petrausta digitaaliseen näkyvyyteen

Tutkimuksessa selvisi, että yritykset julkaisivat melko passiivisesti ajankohtaista sisältöä sekä verkkosivuillaan että sosiaalisessa mediassa, erityisesti Instagramissa. Tässä piilee opiskelijoiden kohtaamisen kannalta vuorovaikutukseen liittyvä haaste, sillä noin 75 % kaikista alle 24-vuotiaista käyttää Instagramia päivittäin. Työnantajamarkkinointiin viittaavaa sisältöä julkaisi aktiivisesti kuitenkin vain 14 % tutkituista yrityksistä.

Moni yritys kertoo somessa avoinna olevista työpaikoista ja saattaa julkaista yleisiä fiiliskuvia työyhteisöstä, mutta systemaattisesti omaa työnantajabrändiä rakentavia yrityksiä on selkeästi vähemmän. Tehokkaan työnantajamarkkinoinnin sisältöjä ovat esimerkiksi henkilöstön kuulumiset, urapolut, mahdollisuudet henkilökohtaiseen kasvuun, sekä työntekijäkokemukset yleensä.

​​​​​​​Jopa 42 % opiskelijoista koki tuntevansa liian vähän paikallisia yrityksiä, joihin voisi työllistyä. Kävi myös ilmi, että opiskelijoita kiinnostavat vertaiskokemukset, työtehtävät, työympäristö sekä työpäivien sisällöt.

Lisätietoja:

Suvi Valoharju-Moller
suvi.valoharju-moller@kauppakamari.fi
Työnantajat koulutuksen tukena -hanke


Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran kauppakamarilehdessä 1/2021.