Yrityksille lisää roolia Siun soten palveluissa

Lain mukaan hyvinvointialueiden on palvelustrategiassa päätettävä järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian ytimessä tulee olla sote-palveluiden tuottaminen monituottajamallilla eli yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Asiakkaille tärkeintä on, että he pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat laadukasta hoitoa. Tuottaako hoidon julkinen vai yksityinen taho tai järjestö, ei asiakkaan näkökulmasta ole merkitystä. Ihmiset arvostavat valinnanvapautta.

Julkisen sektorin ei ole järkevää tuottaa kaikkia palveluita itse. Sote-palvelut on tuotettava tavalla, joka on veronmaksajille kustannustehokkain ja laadukkain. Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että yrityksiä hyödynnetään sote-palveluiden tuottamisessa nykyistä enemmän. Esimerkiksi palvelusetelin käyttöä olisi laajennettava.

Väestön ikääntyminen Pohjois-Karjalassa tarkoittaa, että hoivan tarve kasvaa samanaikaisesti, kun työllisten määrä vähenee. Julkisen talouden kestävyys ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaaminen vaativat, että soten kustannusten kasvua hillitään. Käyttämällä oman maakunnan yrityksiä palvelutuotannossa rahat jäävät alueelle.

Hyvinvointialueiden onnistumiseksi on hyödynnettävä monituottajamallia mahdollisimman laajasti, lisättävä palvelusetelin käyttöä hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi, tekemällä kustannuksista ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia, hyödyntämällä teknologiaa, tekoälyä ja digitalisaatiota, rakentamalla asiakaslähtöiset palvelupolut ja huolehtimalla palveluintegraatiosta sekä varmistamalla sote-alan henkilöstön saatavuus.

Olemme saaneet olla mukana Pohjois-Karjalan Covid -tilannekuvaryhmässä, joka on kokoontunut viikoittain. Työtä koronan kaatamiseksi on Siun soten toimesta tehty laadukkaasti, tehokkaasti ja systemaattisesti. Esimerkiksi viimeisin rokotuskierros on tehty mallikkaasti ja tehokkaasti hyödyntäen myös yritysten palveluja.

Näiden kokemuksien pohjalta on hyvä lähteä yhteistyössä rakentamaan laadukkaita palveluita uudella hyvinvointialueella.


toimitusjohtaja Merja Blomberg, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
toimitusjohtaja Antti Toivanen, Pohjois-Karjalan kauppakamari


Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalaisessa 21.1.2022.