Kauppakamarien kysely: Yritykset haluavat lisää koronatestausta – haitallisista rajoituksista päästävä eroon

Suomalaisten yritysten mielestä koronaviruksen laajempi testaaminen ja tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen vaikuttaisi myönteisesti tai erittäin myönteisesti liiketoimintaan. Kyselyyn vastanneet yritykset kokivat nykyisistä rajoituksista haitallisimmiksi kokoontumisrajoitukset, ravintoloiden ja baarien sulkemiset sekä koulujen sulkemiset. Kyselyyn vastasi Pohjois-Karjalassa lähes 100 ja koko Suomessa 3000 kauppakamarin jäsenyritystä.

”Kun hallitus tällä viikolla pohtii rajoitusten purkua tai lisäämistä osana Suomen exit-strategiaa, tulisi heidän ihmisten terveyden lisäksi miettiä hyvin tarkasti myös taloutta, työpaikkoja ja yrityksiä. Kyselyymme vastanneista yrityksistä 56 prosenttia koki, että laajempi testaus ja jäljitys ovat ne keinot, jotka vaikuttaisivat myönteisesti liiketoimintaan ja olisivat reitti ulos yritystoiminnalle ja työpaikoille haitallisista rajoituksista. Nämä toimet eivät ole ristiriidassa ihmisten terveyden suhteen vaan päinvastoin”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Testauksen ja jäljityksen lisääminen oli lähes ainoa positiiviseksi koettu rajoitustoimien muutoksiin liittyvä keino. ”Pohjois-Karjalassa vastaajista 67 % koki testauksen lisäämisen vaikuttavan myönteisesti”, toteaa Matti Vuojärvi Pohjois-Karjalan kauppakamarista.

Myös koulujen avaamisen nähtiin vaikuttavan myönteisesti liiketoimintaan. Sen sijaan kokoontumisten rajaamisen alle viiteen henkeen koki kielteiseksi tai erittäin kielteiseksi 60 prosenttia vastaajista. ”Koulujen ja päiväkotien sulkeutuminen haittaa merkittävästi 40-50 % pohjoiskarjalaisen yrityksen toimintaa”, Vuojärvi kertoo.

”Ihmisten liikkumisen kieltäminen on läheisesti yhteydessä taloudellisen aktiviteetin vähentymiseen. Taloudellisten tappioiden minimoimiseksi olisikin ihmiset hyvä saada liikkeelle sopivan varhain - kuitenkin terveydellinen turvallisuus huomioiden. Yrityskentän viesti tähän on looginen: testaa, jäljitä, hoida – ja poista rajoituksia mahdollisimman pian asteittain”, Romakkaniemi kiteyttää. ”Pohjois-Karjalassa noin puolet vastaajista kokivat liikkumisrajoitusten tiukentamisen haittaavaan merkittävästi toimintaa”, Vuojärvi lisää.

Noin 45 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo koronatilanteen jo aiheuttaneen henkilöstövähennyksiä eli lomautuksia tai irtisanomisia. Vielä suurempi osa, noin 60 prosenttia yrityksistä arvioi, että henkilöstön määrä vähenee seuravan kahden kuukauden aikana. Pohjois-Karjalassa 2/3 osaa yrityksistä arvioi pandemian vaikuttavan niiden henkilöstön määrään seuraavan 2 kk:n aikana.

”On selvää, että työttömyydeltä ei tulla kokonaan välttymään. Mutta hallituksen toimista riippuu, kuinka suuri osa lomautetuista työntekijöistä pääsee palaamaan takaisin töihin ja kuinka iso osa päätyy työttömäksi”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Lähes 90 prosenttia yrityksistä sanoo koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiiviesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Jo nyt pandemia on vaikuttanut negatiivisesti kolmeen neljäsosaan vastanneista yrityksistä. Seuraavan kahden kuukauden aikana 90 % Pohjois-Karjalan yrityksistä odottaa liikevaihtonsa laskevan koronavirusepidemian johdosta.

”Näkymät eivät enää heikentyneet edelliseen, kolmen viikon takaiseen kyselyyn verrattuna. Tilanne on kuitenkin edelleen hyvin vakava ja yritysten lähitulevaisuuden odotukset ovat pessimistiset liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehityksen suhteen”, Kotamäki kertoo.

Hallituksen koronashokkia pehmentäviä toimenpiteitä on tullut voimaan viime aikoina. Kotamäen mukaan on vaikea arvioida, missä määrin hallituksen toimenpiteet ovat vaikuttaneet.

”Varmasti hallituksen toimilla on ollut positiivista merkitystä. Ne ovat tuoneet tiettyä turvaa ja joustavuutta yrityskentälle. Toisaalta yritysten kokema taloustilanne ja lähitulevaisuuden odotukset ovat heikentyneet viimeisen reilun kuukauden aikana niin voimakkaasti, että voi myös sanoa lattian tulleen vastaan. Tilanne on siis erittäin huono, mutta ei se enää laajamittaisesti heikentynytkään ole”, Kotamäki pohtii.

”Jos keskitytään vain epidemian torjuntaan, pysäytetään talous kokonaan. Tämä kaataa yritykset sekä tuhoaa työpaikat ja hyvinvoinnin. Siksi on löydettävä pian tie ulos haittaavimmista rajoituksista vähiten taloutta haittaavilla keinoilla epidemiaa samalla hilliten. Paluu normaaliin elämään on mahdollista vain, jos laajamittainen konkurssien aalto sekä työsuhteiden katkeaminen pystytään välttämään”, Kotamäki sanoo. ”Pohjois-Karjalassa 1/3 osa viimeisimpään kyselyyn vastanneista kokee konkurssiriskin nousseen merkittävästi, kun se vastaavasti oli edellisessä kyselyssä 1/4 osa ja ensimmäisessä kyselyssä 1/5 osa”, täsmentää Vuojärvi.

Vastaajat saivat jättää kyselyyn myös vapaamuotoisia kommentteja ja niitä lainatakseni terveiseni maakunnan yrittäjille on: ”Pietään pyörät pyörimässä eikä lamaannuteta kaikkea. Tästä vielä noustaan, kotkat lentävät joskus matalalla”, Vuojärvi kannustaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.4.2020. Kyselyyn vastasi 2977 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 30.3. ja 16.-17.3.2020


Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan kauppakamari,
toimitusjohtaja Matti Vuojärvi
p. 0500 170 600
matti.vuojarvi@kauppakamari.fi