Korona lomautukset

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat esittäneet helpotuksia lomautusmenettelyyn ja hallitus on päättänyt valmistella tätä koskevia lakimuutoksia. Pelkästään näillä toimilla säännökset eivät ole kuitenkaan muuttuneet, vaikka helposti saa sen kuvan, että esimerkiksi lomautusilmoitusaika on jo lyhentynyt 5 päivään.

Työehtosopimuksella voidaan sopia lomautuksen perusteista ja lomautusilmoituksesta laista poikkeavasti. Ainakin osaa työehtosopimuksista on jo muutettukin tältä osin. Kannattaa tarkastaa omaan alaan soveltuvasta TES:sta, mitä on sovittu. Katsomistani sopimuksista valtaosassa ilmoitusajaksi on sovittu ehdotettu 5 päivää. Kaupan alan työehtosopimuksessa ilmoitusaika on muutettu 7 päiväksi, joka voidaan kuitenkin lyhentää paikallisella sopimuksella 3 päivään. Näissä sopimuksissa muutos koskee ennen 31.5.2020 aloitettuja lomautuksia.

Jos lomautusilmoitus on annettu jo ennen muutoksen voimaantuloa, ei käsittääkseni ole selvää, että lomautusilmoitusaika lyhenee automaattisesti nyt sovituksi. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevassa sopimuksessa todetaan, että 5 päivän ilmoitusaikaa voidaan soveltaa, jos työnantaja antaa uuden korjatun lomautusilmoituksen. Luulisin vastaavan menettelyn soveltuvan muillakin aloilla.

Järjestäytymättömät työnantajat voivat noudattaa tältäkin osin alansa yleissitovaa työehtosopimusta. Jos yleissitovaa sopimusta ei ole, joudutaan noudattamaan lain mukaista 14 päivän ilmoitusaikaa, kunnes lakimuutos on vahvistettu.

Määräaikainen työntekijä voidaan lain mukaan lomauttaa vain, jos hän on sellaisen vakituisen työntekijän sijainen, joka olisi voitu lomauttaa. Mahdollisuus lomauttaa määräaikaisia työntekijöitä laajemminkin edellyttää lain muuttamista hallituksen esittämin tavoin.

Yhteistoiminlain mukaisia neuvotteluaikoja voidaan lyhentää työehtosopimuksin. Tällaisia sopimuksia on jo tehty: niissä muutoksissa, joihin olen tutustunut, neuvotteluesitys pitää nyt tehdä 3 päivää ennen neuvottelujen alkua ja neuvotteluaika on 4-5 päivää. Asia kannattaa tarkastaa soveltuvasta TES:sta. Käynnistetyn yt-menettelyn yhteydessä on jo aiemminkin voitu sopia neuvotteluajan lyhentämisestä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat katsoneet, että jos lomautustarve johtuu koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä ja voimakkaasta yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän heikkenemisestä, tämä muodostaa yhteistoimintalain 60 §:n mukaisen poikkeustilanteen, jolloin lomautus voidaan toteuttaa ilman sitä edeltävää yt-menettelyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yt-menettely voitaisiin nyt aina sivuuttaa, vaan edellytyksen täyttymistä joudutaan harkitsemaan tapauskohtaisesti. Neuvottelu joudutaan näissäkin tilanteissa kuitenkin käymään myöhemmin.

Ystävällisin terveisin

Tuomo Vatanen
asianajaja, Kontiolahti